Âdetli hanımefendiler Kabe’yi tavaf edebilirler mi?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Hayızlı bir kadının, temizleninceye kadar hac ve umre menâsikinin hepsini yapabileceğine; fakat tavaf yapamayacağına dair bazı hadisler mevcuttur:

Hz. Aişe’den rivayet edilmiştir:

“Ben âdetli olduğum bir halde Mekke’ye geldim. Kâbe’yi tavaf etmedim, Safâ İle Merve içinde da sa’y etmedim. Bu durumu Peygamberimize ilettim. O şu şekilde buyurdu:

“Öteki hacılar ne yapıyorlarsa sen de aynısını yap. Fakat temizleninceye kadar Kâbe’yi tavaf etme!” (Buhârî, Hacc, 81; Müslim, Hacc, 120; Ahmed b. Hanbel, 6/39, 219, 273)

“Hayızlı ve nifaslı hanımefendiler boy abdesti alır, ihrama girer ve Beytullâhı tavaf haricinde haccın tüm menâsikini ifa ederler.” (Tirmizî, Hac, 98; Ebû Dâvûd, Menâsik, 9; Ahmed b. Hanbel, 1/364)

Bu mevzuda alimlerden İbn Kayyim el-Cevziyye  -özetle- şu tespitte bulunur:

“Hac ibadetinin ifa edilmiş olduğu ilk başlarda hacca gelen kafile, bireylerinin hepsi görevlerini bitirmedikçe memleketine dönmezdi. Örneğin kafileden bir bayan hayız görür de tavafını yapamazsa kafile o kadının hayızdan temizlenmesini bekler, hanım temizlenir, tavafını yapar, ondan sonrasında memleketlerine dönerlerdi. Fakat günümüzde durum bu şekilde değildir. Dünyanın bir köşesinden yakarma için hacca gelmiş bir bayan, tavaf günlerinde hayızlı olursa tavafını yapması imkansız. Fakat hayızdan temizleninceye kadar kafilesi onu beklemeyebilir, ülkesine döner. Hanım da onlardan ayrılamayacağına gore, tavaf yapmadan ülkesine dönme tehlikesi ile karşı karşıya kalır. O süre burada bir yoksulluk durumu vardır. Ve zaruretler haramları mubah kılar. Eğer kafile, kadının temizleneceği güne kadar Mekke’de kalacaksa hanım temizleninceye kadar haccın tüm gereklerini yerine getirir fakat tavaf etmez. Temizlendiği süre tavafını yerine getirir. Fakat kafile kadının temizleneceği zamana kadar Mekke’de kalmayacaksa o süre hanım hayızlı olması durumunda ziyaret tavafını yerine getirir.” (İbn Kayyım el-Cevziyye, İ’lâmu’l-Muvakkıîn, Beyrut, 1986, c. 3, s. 25-40)

Bizlere gore de en uygun görüş budur.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir