Ahir zamanda azca yakarma meydana getiren kurtulur mu?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Bahsedilen rivayet şöyledir:

Ebû Hureyre radıyallâhu anh’ın rivayetine gore, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyleki demiştir:

“Siz öyleki bir zamandasınız ki size emredilenin onda birini terk eden helak olur. Sonrasında öyleki bir vakit gelecek ki o vakit da kendine emredilenin onda birini meydana getiren kurtulur.” (Tirmizi, Fiten, 79)

Tirmizî bu hadisle ilgili şunları söylemiştir:

“Bu hadis garîb olup bunu yalnız Nuaym b. Hammad’ın, Süfyân b. Uyeyne’den rivayeti olarak bilmekteyiz.”

Garîb hadis, senedinin bir yada birkaç tabakasında râvî adedi bire düşen hadistir.

Bu hadisin rivayet zincirinde yer edinen Nuaym b. Hammâd, neredeyse tüm hadis münekkitleri tarafınca zayıf ve münker hadis rivayet etmekle tanınan ve rivayetlerinde oldukça yanılıp bu tarz şeyleri birbirine karıştıran biri olarak tanıtılır. Bu kişinin rivayetlerinin kanıt olarak kullanılamayacağını, onun sünneti koruma gayretiyle hadis uydurduğunu söyleyenler de olmuştur. (Bkz: Ali Çelik, “Nuaym b. Hammâd”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 33, s: 219. Nuaym b. Hammâd hakkında daha detaylı data için bkz: ez-Zehebî, Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ, 4. baskı, c: 10, s: 595-612, sıra no: 209)

Görüldüğü benzer biçimde hadis, senet yönünden zayıftır. Ek olarak kimse, dönemin bozulduğunu iddia ederek suçlarının yada tembelliğinin üstünü örtemez. Allah Teâlâ şöyleki buyurur:

“Akıp giden zamana vallahi billahi,

İnsan, hep ziyan içindedir.

Fakat inanan, iyi işler meydana getiren, sabrı tavsiye eden ve hakkı tavsiye edenler başka.” (Asr Suresi)

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir