Ahkaf 10. ayette geçen şahitten maksat nedir, neye şahitlik eder?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Sual Detayı

​Ben sual sormak isterim Ahkaf suresinin 10. ayeti hakkında:
Eğer bu, Allah katından ise ve siz onu inkar etmişseniz, İsrailoğullarından bir tanık de bunun benzerini (Tevrat’ta görerek) şahitlik edip inanılmış olduğu halde, siz gene de büyüklük taslamışsanız (haksızlık etmiş olmaz mısınız?).
İsrailoğullarından bir şahitte bunun benzerini Tevrat’ta görerek derken “bunun” ifadesi ne oluyor? İsrailoğullarından biri Tevrat’ta ne görmüş oldu ve ne için, şahitlik edip neye inandı?

Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Soruda geçen ayet ile devamındaki ayetlerin mealleri şöyledir:

“Siz inkâr ederken İsrailoğulların’dan bir tanığın onun benzerine şahit bulunduğunu ifade etmiş olduğu, bunun üstüne siz büyüklenirken onun inanç etmiş olduğu kitap ya hakkaten Allah katından gelmişse! Asla düşündünüz mü? Kuşku yok ki Allah, hakka karşı cephe alanları doğru yola iletmez.

İnkâr edenler inananlara şöyleki dediler: “Eğer bu iyi bir şey olsaydı bizi bırakıp da onlara gelmezdi!” Onunla doğru yolu bulamadıktan için “Bu eski bir yalandır” demeye devam edeceklerdir.

Oysa bundan ilkin de bir rehber ve rahmet olarak Musa’nın kitabı gelmişti. Bu ise önceki kitapları onaylayan, haksızları uyarmak için ve iyi yolda olanlara müjde olarak Arap diliyle gelmiş bir kitaptır.” (Ahkaf, 46/10, 11, 12)

Ahkaf Surenin ana mevzusu Kuran’ın Allah kelamı, Muhammed aleyhisselatü vsselamın da gerçek peygamber bulunduğunu kanıtlama etmektir.

Bu maksatla sıralanan deliller ve ikna edici münakaşa çerçevesinde bu ayetlerde şunlara yer verilmiş olmaktadır:

a) Kuran’a ve Peygamber’e inanç edenler bulunduğuna nazaran inkarcıların bunda ısrar etmek yerine bir de “Ya gerçek ise, Allah’tan gelmiş ise biz ona inanmamakla neleri yitirmiş olacağız” diye düşünmelerinin akıl kârı olduğu.

b) Kuran’ın Allah’tan geldiği ve Peygamberin doğru söylediği mevzusunda tanıklık eden, böyle de kalmayıp ona inanan bazı Yahudilerin tanıklıklarının dikkate alınması gerektiği.

adsense

Bu şahidin kim olduğu mevzusunda çeşitli yorumlar yapılmış, rivayetlere yer verilmiştir.

Bu cümleden olarak “Tanık” ile ilgili şu görüşler ileri sürülmüştür:
– Hz. Musa’dır, Tevrat’ta Hz. Peygamberin geleceğini bildirmiştir.”
– “Yahudi iken Müslüman olan Abdullah b. Selâm‘dır.”
– “Mekke müşriklerinin tecim için gittikleri Medine’de ve başka yerlerde karşılaştıkları bazı Yahudilerdir.

Birinci ihtimalin oldukça zayıf olduğu söylenmiş ve bu şahitliğin Mekkeliler için ikna edici olmayacağı anlatılmış. Sadece Peygamber Efendimizin özellikleri Tevrat’ta bildirildiği için, bu durum Yahudiler için büyük bir tanık olmakla birlikte, o Yahudilerin yapacağı şahitlik Mekkeliler ve ötekiler için de kanıt olabilir.

İkinci olasılık bazı sağlam rivayetlere dayanmakla birlikte surenin Mekke’de inmiş olması bu yorumu zayıflatmaktadır. Sadece bu ihtimali savunanlara nazaran surenin bütünü Mekke’de inmiş olmakla birlikte bu ayet sonrasında Medine’de gelmiş ve suredeki yerine konmuştur. (Razi, Kurtubî, Şevkani, ilgili ayetin tefsiri)

Ayette geçen tanık ile tüm ihtimallerin de kastedilmiş olması mümkündür. Zira her üç ihtimalin de haklı yönleri ve gerekçeleri vardır, ek olarak aralarında bir çelişki yoktur.

c) İnkarda ısrar eden Arap müşriklerinin, servet ve saltanatlarına güvenerek Allah’tan gelecek her iyi ve güzel şeyin ilk olarak kendilerine gelmesi gerektiği mevzusundaki değerlendirmelerinin yanlış olduğu; insanların Allah katındaki değerlerinin servet ve saltanata değil, imana, ahlaka ve iyiliklere bağlı olduğu.

d) Arapların civarlarında olan ve temas halinde bulundukları Yahudilerin ellerinde bulunan Tevrat’ı ölçü olarak almalarının uygun olacağı.

Hz. Musa ve Tevrat ile Hz. Muhammed ve Kuran içinde mühim benzerlikler vardır, fark dilde ve şekildedir; içerik ve amaç benzerliği, kaynak birliğinin ve gerçekliğin mühim bir delilidir.

Slm ve yakarış ile…
Sorularla İslamiyet

Abdullah222 tarafınca Pt, 03/06/2019 – 20:02 tarihinde gönderildi

adsense

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir