Alkollü içkilerin bazı hastalıkların tedavisinde kullanılması caiz mi?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

İçki ve kumar hakkında Allah Teala şöyleki buyurmuştur:

“Sana hamrı (sarhoşluk veren maddeleri) ve kumarı soruyorlar. De ki, her iki­sinde bü­yük günah ve in­sanlar için yarar­lar vardır. Fakat bunların günahı yararlarından büyüktür…” (Bakara, 2/219)

Hekim tavsiyesine bakılırsa ölçülü alındığında bir kısım içkilerin bazı bünyelerin güçlenmesini sağlama­sı, mühim miktarlarda ticarî ve ekonomik gelirlerinin bulunması ve kullanana geçici zevk vermesi; kumarda bazılarının asla zorluk çekmeden bedavadan mal ele geçirmesi, bu esnada piyasaya büyük oranlarda  para akışının sağlanması benzer biçimde hususlar bu ayette sayılan bazı çıkar kapsamına girer. Fakat günahları bu tür yararlarından büyük olduğundan bunların Müslümanlar tarafınca kullanılması asla ve asla caiz değildir.

Başka bir ayette Allah Teala şöyleki buyurmuştur:

“Müminler! Sarhoş edici içkiler kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi pisliklerdir. Onlardan uzak durun ki umduğunuza kavuşasınız.

Şeytanın istediği tek şey sarhoş edici içkiler ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak bir de  Allah’ın zikri (olan Kur’an)’dan ve namazdan sizi alıkoymaktır. Artık vazgeçersiniz değil mi?” (Maide, 5/ 90-91)

Tarık b. Süveyd, Hz. Peygambere şarap mevzusunda sordu. O da onu men etti. Soran adam: “Fakat ben onu yalnızca ilaç ve tedavi için yapıyorum” diyince de: “O, ilaç değil, derttir” buyurdu. (Müslim, Eşribe, 12 (1984); Ebû Dâvûd, Tıp, 11.)

Ebu’d-Derdâ’dan rivayet olunduğuna bakılırsa, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Kuşkusuz Allah hastalığı da şifayı da yarattı ve her dert için bir derman yarattı. Binaenaleyh (Allah’ın yarattığı bu şifalı ilaçlarla) te­davi olmaya çalışınız, (fakat) haramla tedavi olmaya kalkışmayınız” buyurmuştur. (Ebu Davud, Tıp, 11)

Bu hadise bakılırsa içilmesi kati olarak haram olan içki ve çeşitleri tedavi yöntemi olması imkansız. Bu benzer biçimde durumlarda başka tedavi yolları aramak gerekir.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir