Allah’ın emirlerine uygun davranan bir taife daima var olacaktır, hadisi sahih mi?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Sual Detayı

Ümmetimden Allah’ın emirlerine uygun davranan bir taife daima var olacaktır. Onları yalanlayanlar karşıcılık edenler onlara zarar veremeyecektir. Bu Allah ın emri gelene kadar bu şekilde devam edecektir.
Bu hadis sahih hadis midir?

Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Bu anlamdaki hadisler başta Buhari olmak suretiyle bir fazlaca sahih kaynakta geçmektedir:

“Ümmetimden bir topluluk, hak üstünde galip gelmeye devam edecek­tir. Onlar hak üstünde hep bu şekilde sebat edip durdukları müddetçe ta Al­lah’ın emri onlara gelinceye kadar muhalif olanlar onlara zarar veremeyecektir.” (1)

“Ümmetimden bir topluluk, insanlara galip gelmeye devam edecektir. Onlar, bu galip gelme halinde bulunurlarken Allah’ın emri onlara gelecektir.” (2)

“Bu din, daima ayakta durmaya devam edecektir. Müslümanlardan bir topluluk, kıyamet kopuncaya kadar bu din uğrunda harp(maya devam et­mekten asla vazgeçmeyecektir.” (3)

“Ümmetimden bir topluluk, hak uğrunda savaşarak kıyamet gününe ka­dar galip gelmeye devam edecektir.” (4)

“Ümmetimden Allah’ın emrini yerine getiren bir topluluk devamlı bulu­nacaktır. Onları aşağılayan yada onlara karşıcılık edenler, onlara asla zarar veremeyecektir. O şekilde ki Allah’ın kıyamet emri gelinceye kadar bu topluluk insanlara karşı bu şekilde muzaffer halde kalacaklardır.” (5)

Abdullah İbn Amr, Mesleme b. Muhalled’in yanındayken şu şekilde dedi: Kıyamet sadece halkın kötüleri üstüne kopacaktır. Onlar cahiliyet halkından daha kötüdürler. Allah’tan bir şey isterlerse onu üstlerine reddeder’ dedi.

Onlar bu haldeyken Ukbe b. Âmir çıkageldi. Mesleme, ona: “Ey Ukbe! Dinle, Abdullah İbn Amr ne diyor?” dedi. Ukbe’de: O, daha iyi bilir. Fakat ben, Resulullah (asm)’ı buyururken işittim:
“Ümmetimden bir topluluk, düşmanlarına karşı üstün gelmede Allah’ın emri uğrunda çarpışmakta devam edeceklerdir. Onlar bu hal üstünde bulunurlarken kendilerine karşıcılık edenler kıyamet günü gelinceye kadar onlara bir zarar vere­meyeceklerdir.”

Bunun üstüne Abdullah İbn Amr:

“Evet doğru! Sonrasında Allah, kokusu misk, dokunması ipek şeklinde olan bir rüzgar gönderecek. Bu rüzgar, kalbinde buğday tanesi ağırlığı kadar inanç bulunan hiçbir canlıyı bırakmayıp muhakkak onların ruhlarını alacak. Sonrasında da dünyada insanların en kötüleri kalır. İşte kıyamet, bu kimselerin üstüne kopacak.” dedi. (6)

“Garb/doğu halkı, kıyamet kopuncaya kadar hak üstünde galip gelmeye devam edecektir.” (7)

Demek ki, Müslümanlar ne kadar zor ve fena şartlar yaşayıp yenilgi­lere düşseler ve maddi etkilerini kaybetseler bile, Hakk’ın galebesi için çalışan grup ya da toplulukların Kıyamet gününe kadar Hak yolunda mücadelede üstün olmaya devam edece­klerdir.

Bu tür topluluklar, bir bölgede ya da dünyanın dört bir yanında olabilir. Zira bir bölgede ya da bir ülkede Müslümanlar sindirilip gizliliğe itilseler bile bir başka yerde ya da yerlerde İslam mücadelesi devam edecek ve cihad sancağı maddi ve içsel olarak gönderde dalgalan­maya Kıyamete kadar devam edecektir.

İlave informasyon için tıklayınız:

İmamı Rabbani Hazretleri, “Mektubat” adlı eserinde kıyametin hicri …

Kaynak:
1) Ebu Dâvud, Fiten 1, 4252; Tirmizî, Fiten 51, 2229; İbn Mâce, Mukaddime 1, 10, Fiten 9, 3952; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/278, 279.
2) Buhârİ, Menâkıb 28; İ’tisam 10, Tevhid 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/244, 248.
3) Ahmed b. Hanbel, Müsned, 5/92, 94, 103, 105, 106, 108.
4) Ahmed b. Hanbel, Müsned, 3/345, 384; İbn Hibbân, Sahih, 6819; Ebu Yaİâ, Müsned, 2078.
5) Buharı, Menâkıb 28, Tevhid 29; Ahmed b. Hanbel, Müsned, 4/101.
6) Taberânî, Mu’cemu’l-Kebir, 17/870.
7)] Ebu Nuaym, Hilye, 3/95-96.

Merhaba ve yakarış ile…
Sorularla İslamiyet

Ümit Talha tarafınca Çar, 29/03/2017 – 01:15 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir