Tanrı’ın adları olan Esmaü’l-Hüsna ve tecellileri hakkında Kur’an ve Sünnet ışığında informasyon verir misiniz?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Sual Detayı
Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Esmau’l-Hüsnanın minimum malum sayısı 99’dur. Bunların Cevşen’deki sayısı bin birdir. Bazı kaynaklarda bunların sayısı üçdört bin olarak verilmektedir. Bu sayıya bakıldığında bile 99 ismin üstünde durmak burada imkânsızıdır.

Bununla birlikte numune kabilinden şu şekilde bir iki örnek verilebilir:

Bilinmiş olduğu suretiyle, Kur’an’ın fezlekelerinde yer edinen Tanrı’ın adları bir taraftan o adların varlığını, öteki taraftan o adların tecellilerine işaret etmektedir:

a. Örnek olarak, Zümer suresinin ilk ayetinin meali şöyledir:

“Bu kitabın vahiy olarak parça parça indirilmesi, Azîz ve Hakîm (mutlak galip, tam yargı ve hikmet sahibi) Tanrı tarafındandır.”

Ayette Aziz ve Hakîm isimlerine yer verilmiş ve Kur’an’da bu iki ismin tecellisinin de söz mevzusu olduğuna işaret edilmiştir. Bundan anlaşılıyor ki, Tanrı’ın izzet ve hikmetinin kâinat çapındaki varlıkların aynasında yansımaları olduğu benzer biçimde, kâinatın ezelî bir tercümesi olan Kur’an-ı Hakîm’de de söz mevzusudur.

Hakkaten Kur’an’ın baştan aşağı hikmet yüklü prensiplerle dolu olması Hakîm isminin tecellilerini gösterdiği benzer biçimde, ortalama on beş asırdan beri karşı konulmaz bir üsluba haiz bulunduğunu haykırarak meydan okuması ve dosta düşmana karşı bu izzetini koruması, Azîz isminin tecellilerinin varlığını göstermektedir.

b. “De ki: ” Göklerden ve yerden sizlere rızık veren kimdir? Kulaklara ve gözlere malik olan kimdir? Diriyi ölüden çıkaran ve ölüyü diriden çıkaran kimdir? Onlar: “Tanrı” diyeceklerdir. Öyleyse de ki: “Peki siz gene de korkup-sakınmayacak mısınız?” İşte bu, sizin gerçek/Hak Rabbiniz olan Tanrı’tır.”(Yunus, 10/31-32)

mealindeki ayetin fezlekesinde Tanrı, Rab, Hak isimlerine yer verilmiştir. Bu âyette insanların nazarına sunulan Tanrı’ın güzel işlenmiş sanatının bazı motiflerinin açılıp teşhir edilmesinden sonrasında, yine adlar içinde toplanıp gösterilmiştir. Hakkaten bu âyetin birinci ve dördüncü cümlesi “Tanrı” lafza-i celâle bakar. İkinci cümlesi “Rabb” ismine, üçüncüsü ise “el-Hak” ismine bakar.

Bediüzzaman, bu âyetin açıklamasında şu şekilde demektedir:

“İşte başta der: “Semâ ve zemini rızkınıza iki gömü benzer biçimde müheyya edip oradan yağmuru, buradan hububatı çıkaran kimdir? Tanrı’tan başka koca semâ ve zemini iki mutî hazinedar hükmüne kim getirebilir? Öyleyse şükür O’na münhasırdır.”

“İkinci fıkrada der ki: “Sizin azalarınız içinde en kıymettar (olan) göz ve kulaklarınızın maliki kimdir? Hangi tezgâh ve dükkandan aldınız? Bu latif, kıymettar göz ve kulağı verecek sadece Rabbinizdir. Sizi icad edip terbiye eden O’dur. Bu tarz şeyleri size (O) vermiştir. Öyleyse yalnız Rab O’dur, Mabud da O olabilir.”

“Üçüncü fıkrada der: “Ölmüş yeri ihya edip, yüz binler ölmüş taifeleri dirilten kimdir? Hak’dan başka ve tüm kâinatın Halikından başka şu işi kim yapabilir? Normal olarak O yapar, O ihya eder. Madem Hak’dır; hukuku zayi etmeyecektir. Sizi bir mahkeme-i kübraya yollayacaktır. Yeri ihya etmiş olduğu benzer biçimde sizi de ihya edecektir.”

“Dördüncü fıkrada der: “Bu azim kâinatı bir saray benzer biçimde, bir kent benzer biçimde kemâl-i intizamla yönetim edip tedbirini gören Tanrı’tan başka kim olabilir? Madem Tanrı’tan başka olması imkansız. Koca kâinatı tüm ecrâmı ile oldukça kolay yönetim eden kudret o aşama kusursuz, nihayetsizdir ki, hiçbir şerik ve iştirake; muavenet ve desteğe ihtiyacı olması imkansız. Koca kâinatı yönetim eden, ufak mahlûkatı başka ellere bırakmaz. Demek ister istemez “Tanrı” diyeceksiniz.” işte birinci ve dördüncü fıkra ‘Tanrı’ der, ikinci fıkra ‘Rabb’ der, üçüncü fıkra “el-Hak” der.. Şu demek oluyor ki; Hak, Rab, Tanrı isimlerini zikretmekle o tasarrufatı azimenin menbaını gösterir.” (Sözler, 437-38; Geniş informasyon için bk. Niyazi Beki, Kur’an’ın Parlak ve Büyük Bir Tefsiri Risale-i Nur)

İlave informasyon için tıklayınız:

Allah’ın isimleri hakkında bilgi verir misiniz?

Esma-i Hüsna, Allah’ın bütün isimleri güzeldir. Allah’ın isimleri neye dayanır?

Zat-ı İlahi, Lafza-i Celal, Şuunat, Sıfât, Esma ve Ef’al kavramlarını örneklerle açıklar mısınız?

Merhaba ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

cengiz1987 tarafınca Per, 01/07/2010 – 19:28 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir