Araf suresinin 69 ayetinde, sad harfinin altında sin harfi var. Sin şeklinde okumak için midir? Sad ile okumak caiz midir?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

İlgili ayetin meali şöyledir:

(Hud Peygamber kavmine hitaben dedi ki): “Sizi uyarması için sizden birine Rabbinizden bir bildiri gelmesine mi şaştınız? Tanrı’ın sizi Nuh kavminden sonrasında onların yerine geçirdiği ve yaratılışta size daha bir genişlik verdiğini / sizi onlardan üstün kıldığını hatırlayın. O halde Tanrı’ın nimetlerini hatırlayın ki, kurtuluşa eresiniz.”

Ayette geçen “Bastaten” kelimensin aslı sin ile “bestaten”dir. Ve genişlik anlamındadır.

Bakara Suresinin 245. ayetinde de benzer kelime kullanılmıştır. Bu ayette geçen kelimenin aslı, sin ile “Yebsutu”dur. Genişletmek, bollaştırmak anlamına gelir. Nitekim Tanrı’ın “Bâsıt” adı de aynı kökten gelen ve sin ile yazılan bir kelimedir. Gene aynı kelime (Yebsutu) Rad Suresinin 26. ayetinde sad ile değil, sin ile yazılmıştır.

Hz. Osman (ra)’ın resmi Kur’an hattının oldukca hikmetleri vardır. Bunu yalnız sayısal mucizenin bir parçası olarak göstermek, isabetli olmayabilir. Bundan dolayı, tüm Kur’an’ı, tek bir sisteme indirgemek, mevcut realitelere ters olduğu şeklinde, Kur’an’a yansıyan Tanrı’ın sonsuz ilmini sınırlandırmak anlamına da gelebilir ve yanlış olur. Kaldı ki, Bakara suresinin başındaki şifreli bir “sad” harfi de yoktur.

Bakara Suresinin 247. ayetinde aynı kelime kullanılmış, sadece orada düzgüsel sin harfiyle “bestaten” şeklinde yazılmıştır.

Başlangıcında “Sad” harfinin bulunmuş olduğu Araf suresinde aynı kelimenin “sad” harfiyle, Bakara suresinde ise, aslına uygun olarak sin harfiyle yazılması, sayısal mucizenin göz önünde bulundurulduğu ve Kur’an hattının yazılımının tevkifî bulunduğunu da gösterir. Sadece, bunu tüm Kur’an’a teşmil etmek yerine, ilgili suresinin kendi dizaynı içinde değerlendirmek daha isabetli olur.

Soruda söz mevzusu edilen kelimenin sad harfiyle yazılmasının hikmetlerinden biri de bu harfin geçmiş olduğu yerlerdeki yine sayısı ile içinde bulunmuş olduğu kelimenin harflerinin ebced kıymeti içinde güzel bir ilişki, bir tevafuktur. Bu tevafuk Kur’an’ın sonsuz bir ilimden geldiğinin göstergesidir. Bununla ilgili iki örnek göstereceğiz:

a. Sin orijinli olup da sad ile yazılan “bastaten” kelimesinin geçmiş olduğu Araf suresinin 69. ayeti, başlangıcında gizyazı bulunan sureler sistemine gore 555. ayettir. Tenvin ve dört harfiyle birlikte, bu kelimenin ebced kıymeti de 555’dir. Eğer bu kelime sinle yazılsaydı, bu sayı 525 olurdu ve tevafuk bozulurdu.

b.
Araf Suresinin 144. ayetinde geçen “Ey Musa! Ben insanoğlu arasından -risaletlerim ve mesajlarıma muhatap olarak- seni seçtim.” mealindeki ifadede “seçtim” fiilinin Arapça karşılığı olan “Istafeytu” fiili, birinci tekil şahsa ilişik olup, Tanrı’ı ifade etmektedir. Bilinmiş olduğu suretiyle “Tanrı” ism-i celilin ebced kıymeti, 66’dır. Bu kelimede yer edinen “Sad” harfinin buradaki yine sayısı da 66’dır.

c. Gene Surenin 160. ayetinde Hz. Musa (as)’a hitaben “Asanla taşa vur…” mealindeki cümlede yer edinen “Asanla” kelimesinin Arapçası “Bİ -ASA-Ke” şeklindedir. Buradaki sad harfinin yine sayısı, 72’dir. SAD herfinden önceki “bâ” ve “Ayin” harflerinin ebced kıymeti de 72’dir. Bu tevafuk da, Kur’an hattının mucizeli bulunduğunu göstermektedir.

Nitekim, bir oldukca alim, Kur’an’ın yazılışında Hz. Osman (ra) devrinde yazılan Kur’anın resmî hattına riayet etmenin vacip bulunduğunu söylemiştir.

İşte hem resmi yazım kurallarına riayet etmek, hem de kelimeyi doğru okumak için bu kelime “sad” ile yazılmış, fakat altında minik bir halde sin harfi yazılarak aslına işaret edilmiştir. Çoğu zaman, Mushaflarda, minik sin harfinin yanında Arapça: “bu, sin olarak okunması mümkün” diye de yazılıdır. Bu kaide daha başka harfler için de söz mevzusudur.

İlave informasyon için tıklayınız:

Kur’an-ı Kerim’in yazılması, toplanması ve kitap haline getirilmesi konusunda bilgi verir misiniz?..

Slm ve yakarış ile…
Sorularla İslamiyet

Sorularlaislami… tarafınca Pt, 23/05/2011 – 00:00 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir