Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet


424
424 points


1. Buluğ çağına gelen her genç kız için tesettür farzdır.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n 20Tarz C4 B1 20m C4 B1 2C 20Allah E2 80 99 C4 B1n 20Farz C4 B1 20m C4 B1 201 0

Günümüzde “daha gençtir” deyip bazı aileler tarafınca tesettür teşvik edilmemektedir. Oysa bülûğ çağının başlangıcı, kızlarda dokuz yaşın bitimidir. Kızlarda hayız olma hali, bülûğa ermenin alâmetidir. Hayız gören her genç kız için tesettür farzdır.

“Ey Peygamber! Hanımlarına, kızlarına ve mü’minlerin hanımlarına söyle, bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler. Bu, onların tanınıp incitilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Tanrı fazlaca bağışlayıcıdır, fazlaca acıma edicidir.” (Ahzab, 33/59)

Hayız alameti görülmeyenlerde bülûğ çağının son sınırı ise soğuk iklimlerde yada anormal hallerde on yedi yaştır. (Mecelle, mad. 985) İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed`e gore, gerek adam ve gerek kızlar için bülûğ yaşlarının son sınırı on beş yaştır. (Mecelle, mad. 987) Hanefî mezhebinde fetva da buna gore verilmiştir. Şâfiî ve Hanbelî mezhebinde bülûğ yaşlarının son sınırı on beş, Mâlikî mezhebinde on sekiz yaş olarak belirlenmiştir.


2. Yüz, el ve ayaktan başka tüm beden kadının avretidir. Örtmesi farzdır.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n 20Tarz C4 B1 20m C4 B1 2C 20Allah E2 80 99 C4 B1n 20Farz C4 B1 20m C4 B1 202 0

Hz. Âişe’nin rivayetine gore, kız kardeşi Hz. Esma bigün Peygamberimizin huzuruna gitti. Üstünde altını gösterecek şekilde ince bir elbise bulunuyordu. Resulullah (a.s.m.) onu görünce yüzünü çevirdi ve şu şekilde buyurdu:

“Ya Esma, bir karı büluğ çağına erince -yüzünü ve ellerini göstererek- bunlardan başka bir tarafının görünmesi sahih olmaz.” (Ebû Dâvud, Libas 31)

Ayaklarının avret olup olmaması ihtilaflıdır. Sahih kabul edilen görüşe gore hanımefendilerin ayakları avret değildir özetlemek gerekirse örtülme zorunluluğu yoktur. Saç tellerinin, el ve ayak bileklerinden ötesinin gözükmemesine dikkat etmelidir.


3. Elbise, altını göstermeyecek şekilde kalınca olmalı. Tenin rengini belli eden, transparan, saydam kumaşlı giysilerle tesettür sağlanmış olmaz.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n 20Tarz C4 B1 20m C4 B1 2C 20Allah E2 80 99 C4 B1n 20Farz C4 B1 20m C4 B1 203 0

Kadının kendine nikâh düşen adamların yanında giymiş olduğu elbise, tenin rengini belli edecek ve gösterecek şekilde ince ise, bununla örtünme gerçekleşmiş olmayacağından giyilmesi caiz olmaz. Altına tülbent takılmayan ve sağlam bağlanmayan ince başörtüleri de saçın bir bölümünü açıkta bırakmakta ve Rabbimizin emri ihlâl edilmiş olmaktadır.

Alkame bin Ebi Alkame annesinin şu şekilde söylediğini rivayet eder:

“Abdurrahman’ın kızı Hafsa’nın başlangıcında, saçını gösterecek şekilde ince bir başörtüsü olması durumunda Hz. Âişe (ra)’nin huzuruna girdi. Hz. Âişe (ra) başından örtüsünü alarak ikiye katladı, kalınlaştırdı.” (Muvatta’, Libas:4)

Temimoğulları kabilesinden bazı hanımefendiler, Hazret-i Âişe’yi ziyarete gelmişlerdi. Üstlerinde ince giysiler vardı. Hazret-i Âişe, onlara uyarı mâhiyetinde şu şekilde dedi:

“Eğer sizler müminler iseniz, bunlar inanmış hanımların giysileri değildir. Eğer mümin değilseniz o süre durum değişmiş olur.”

Gene bigün onun huzuruna, ince başörtülü bir gelin getirilmişti. Bunun üzerine O şu şekilde dedi:

“Nûr sûresine inanan bir karı bu şekilde örtünmez.” (El-Kurtubî, El-Cami’, XIV/157)


4. Tesettür elbisesi nazar-ı dikkati çekecek kadar süslü ve alımlı renkte olmamalı.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n Tarz C4 B1 m C4 B1 2C Allah E2 80 99 C4 B1n Farz C4 B1 m C4 B1 4

İslam, elbiseyi örtünmek için emrettiği halde günümüzde bazı çevreler elbiseyi örtünmeden fazlaca dikkatleri üzerine çekme vasıtası olarak kullanıyorlar. Ziynet kadının naturel hakkıdır, tesettür ise ziynetini yabancılardan saklamanın aracı olarak bir vazife ve bir ibadettir. Örtünmenin hedefi dikkat çekmemektir. Tesettürlü bir karı tesettürü ile ‘bana bakma!’ demiş olur. Oysa moda ‘bana bak’ demenin bir ifadesidir. Aşırı süslü, saydam, alımlı renkte ve yaldızlı başörtüsü, nakışlı eşarp altı alın süsleri, aşırı süslü, dikkat çekici, uzun topuklu ve yüksek tabanlı ayakkabılar, parlak renkli heybetli çantalar, tıbbî zorunluluğu olmayan süslü güneş gözlükleri, sandalet tipi dikkat çekici ayakkabılar, gurur ve kibre sebep olacak markalı giysiler meydana getirilen hatalardan yalnız birkaçıdır. İnsan kendini Tanrı’a beğendirmeye çalışmalı.


5. Vücudun hatlarını gösterecek şekilde dar olmamalı.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n Tarz C4 B1 m C4 B1 2C Allah E2 80 99 C4 B1n Farz C4 B1 m C4 B1 5 0

Geniş, özetlemek gerekirse bol miktarda ve uzun olmalıdır. Bir tek uçları yerlerde sürünecek kadar da uzun olmamalı. Zira bu şekil pardösü ve giyimlerde hem kibir işareti vardır, hem de yerdeki pislikleri silip süpürüp götürürken, bakanların tiksinti ve nefretine de sebep olmak söz mevzusudur.


6. Başörtüsü topuz şekline getirilmemeli.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n Tarz C4 B1 m C4 B1 2C Allah E2 80 99 C4 B1n Farz C4 B1 m C4 B1 6 0

“Ümmetimin son dönemlerinde giyimli, fakat çıplak bazı hanımefendiler olacaktır. Bunların başlarının üstü deve hörgücü şeklinde bulunacaktır. Bir tek onlar cennete giremez, cennetin kokusunu bile alamazlar.” (Ebu Davud Libas 125, Aden 52)


7. Boyun açık bırakılmamalı. Saç şekli ortaya çıkmamalı.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n Tarz C4 B1 m C4 B1 2C Allah E2 80 99 C4 B1n Farz C4 B1 m C4 B1 7 0

Boynu ve -baştan arkaya kayarak- saçı tam örtmeyen başörtüsü kullanılmamalıdır. Pardesü ve elbisenin içinde bırakılmak yada ense üstünde düğümlenerek sıktırılmak suretiyle, saçın şeklini ortaya çıkaran başörtüleri de tercih edilmemelidir.

Yalnız çene altından yada enseden bir düğüm atılınca, boyun açık kalmakta ve Nur Suresi 31. ayette geçen “başörtülerini yakalarının üzerine koysunlar.” emri terk edilmektedir.


8. Yabancı adamların bulundukları ortamlarda çekici kokular taşımamalı.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n Tarz C4 B1 m C4 B1 2C Allah E2 80 99 C4 B1n Farz C4 B1 m C4 B1 8 0

Mü`min kadının haram bir madde içermeyen parfümleri kocası için kullanmasında bir sakınca yoktur fakat dışarıya çıktığında kokusunu başkalarına duyurmamak zorundadır.

“Bir karı koku sürünerek dışarı çıkar ve koku ulaşsın diye bir topluluğun yanına uğrarsa, zinaya bir adım atmış olur.” (Tirmizi, Edeb, 35; Nesâî, Zîne, 35)


9. “Başım örtülü fakat sen yüzüme bak” dercesine boyanmış yüzler ve gözler tesettür manasına zıttır.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n Tarz C4 B1 m C4 B1 2C Allah E2 80 99 C4 B1n Farz C4 B1 m C4 B1 9a 0

Hanımefendiler, deri üstünde bir katman oluşturmayan boyalarla kocalarına şirin görünmek için aşırı olmamak şartıyla makyaj yapabilirler. Sokağa çıkarken ve kendilerine nikâh düşen adamların görecekleri yerlerde bu tip süslenmeleri terk etmeleri ve tesettüre uymaları gerekir. Bunun aksini yapmak caiz değildir.


10. Müslüman bir hanım mahremiyete dikkat etmeli. Örnek olmalı. Erkeklerle tokalaşma, parklarda el ele, baş başa, sarmaş dolaş oturmalar ve gezmeler tesettürle bağdaşmaz.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n Tarz C4 B1 m C4 B1 2C Allah E2 80 99 C4 B1n Farz C4 B1 m C4 B1 10 0

Babası, kayınpederi, oğlu, kocasının eski hanımından olan oğlu, kardeşi, yeğenleri (adam ve kız kardeşlerinin oğulları), amcası, dayısı, sütkardeşi kadının mahremidir. (bkz. Nur, 24/31) Bunlar haricinde kalan bülûğ çağına ermiş erkekler bir karı için namahremdir ve tokalaşamaz. Sözgelişi, amca oğlu, dayı oğlu, hala oğlu, teyze oğlu, enişte, kayınbirader, küçüklük arkadaşı, aile dostu…


11. Başlangıcında ayet taşımış olduğu bilincinde olmalı ve her yerde bulunmamalı.

 

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n Tarz C4 B1 m C4 B1 2C Allah E2 80 99 C4 B1n Farz C4 B1 m C4 B1 11 0

Düğünlerde namahrem karşısında oynamak tesettüre aykırı bir davranıştır. Tesettürlü bir hanımefendi toplumsal medyada boy boy fotoğraflar paylaşmamalı, toplumda sağa sola sigara dumanını üfleyerek yakışıksız görüntüler sunmamalıdır. Adamların bulunmuş olduğu bir plajda tesettür mayosu ile de olsa hanımefendilerin yüzmesi doğru değildir. Bu şekil hareketler tesettürün izzetine aykırıdır.


12. Tesettür gayrimüslimlerin hususi elbiselerine ve adam elbisesine benzememelidir.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n Tarz C4 B1 m C4 B1 2C Allah E2 80 99 C4 B1n Farz C4 B1 m C4 B1 12 0

“Bir kavme benzemeye çalışan, o kavimdendir” (Ahmed b. Hanbel 11, 50; Ebu Davud, Libas, 4)

“Bizlerden başkasına benzemeye özenen bizlerden değildir” (Tirmizî, Isti`zân, 7)

“Resûlullah (s.a.v.), bayanlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan bayanlara lânet etti.” (Buhari, Libâs 61)


13. Yürüyüşte organik olmalıdır. Karşı cinsin dikkatini çeker tarzda yürüyüş ve ses çıkarıp dikkat çeken ayakkabılar tesettüre zıttır.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n Tarz C4 B1 m C4 B1 2C Allah E2 80 99 C4 B1n Farz C4 B1 m C4 B1 13 0

Yabancı adamların dikkatini çekecek şekilde ses çıkaran ve kadının yürüyüşündeki edeb ve vakarını etkileyecek şekilde ses çıkarıp dikkat çeken ayakkabılar giymek caiz değildir. “Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar.” (Nur, 24/31) Doğrusu baştan ayağa örtündükten sonrasında yürürken de edeb ve vakar ile yürüsünler. Örtüp gizledikleri sunî yada naturel ziynetler bilinsin diye, bacak oynatıp ayak çalmasınlar, hovarda yürüyüşle dikkat nazarları çekmesinler; bu sebeple erkekleri tahrik eder, şüphe uyandırır.” (Hak Dini  Kur’an Dili, Elmalılı Hamdi Yazır, Nur Suresi 31. ayetin tefsirinden)


14. Hanımefendilerin kendi aralarında da mahremiyete dikkat etmeleri gerekir.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n 20Tarz C4 B1 20m C4 B1 2C 20Allah E2 80 99 C4 B1n 20Farz C4 B1 20m C4 B1 2014Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n Tarz C4 B1 m C4 B1 2C Allah E2 80 99 C4 B1n Farz C4 B1 m C4 B1 14 0

Bir Müslüman hanımın kendi mahremlerinin yanında ziynet yerlerinin açık olması caiz olduğu şeklinde, kendisi şeklinde diğeri bir Müslüman hanımın yanında açık olması da caizdir.

Bir hanımın diğeri hanıma avreti, dizi ile göbeği arasıdır. Doğrusu bir hanımın diğeri hanımın bedeninin bu kısmına bakması kesinlikle caiz değildir.


15. Maddi tesettür elbisesi yanında içsel takva elbisesine bürünmek de şarttır.

Asrın Seçimi mı, Tanrı’ın Farzı mı? 15 Maddede Tesettür ve Mahremiyet Asr C4 B1n Tarz C4 B1 m C4 B1 2C Allah E2 80 99 C4 B1n Farz C4 B1 m C4 B1 15 0

“Ey Âdemoğulları! Size avret yerlerinizi örtecek elbise ve süslenecek elbise verdik. Takva (Tanrı’a karşı gelmekten sakınma) elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bu (giysiler), Tanrı’ın rahmetinin alametlerindendir. Küçük bir ihtimal tembih alırlar (diye onları insanlara verdik).” (A’raf 7/26)

“…Haberiniz olsun ki, Tanrı katında en şerefliniz, en takvalınızdır. Muhakkak ki, Tanrı, bilendir, her şeyden haberdardır.” (Hucûrat 49/13)

 

Daha detaylı informasyon için:

Tesettür ve Türban Özel Dosyası

Tesettür, Türban, Örtünme konusunda en çok merak edilenler
 


Beğendin mi ? Arkadaşlarınla ​​paylaş!

424
424 points

Sizin Reaksiyon nedir?

Ağlıyorum Ağlıyorum
0
Ağlıyorum
Sevimli Sevimli
0
Sevimli
Nayır Nolamaz Nayır Nolamaz
0
Nayır Nolamaz
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Komik Komik
0
Komik
Sevdim Sevdim
0
Sevdim
Hayran Kaldım Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Başarılı Başarılı
0
Başarılı
KuraniKerimde

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne OLuşturmak Istiyorsunuz
Standart Soru
Kişilik testi gibi sorular hazırlayabilirsiniz.
Resimli Soru
Bilgi testi. Sorularla bilgi ölçümü yapın.
Anket
Etkili ve görsel anketler hazırlayabilirsiniz.
Makale
Başka sitelerden verileri kolayca entegre ederek listeler hazırlayabilirsiniz
Liste
Etkileyici Yazılar Oluşturabilirsiniz
Oylama Listesi
Kullanıcılar oluşturduğunuz içerikleri puanlayarak en iyi içeriği öne çıkarabilirsiniz.
Caps
Caps Resminizi seçip yükleyin
Görüntü
Resim veya Hareketli Resim
Gif
Hareketli Resimlerle etkileyici listeler oluşturabilirsiniz.