Ateistlerin ve materyalistlerin yanıldıkları sebepler nedir?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Yüce Allah (cc) her organı belli bir vazife için yaratmıştır. Bu organların yanlış yerde kullanılması, yanılgılara sebep olmaktadır.  Meselâ, göz görmek, dil tatmak, akıl ise düşünmek ve varlıklardan mana çıkarmak için verilmiştir.  Materyalizmi felsefelerine esas alanlar, aklın vazifesini gözden istemekte ve böylece hataya düşmektedirler.  Gözün görmüş olduğu şey, sadece maddedir. Hâlbuki her şeyi maddede arayanların akılları gözlerindedir. Göz ise maneviyatta kördür. Nasıl ki, gözün ruh ve akıl benzer biçimde içsel şeyleri görmesi mümkün değildir. Ruhun ve aklın varlığı eserleriyle anlaşıldığı benzer biçimde,  Yüce Allah’ın (cc) varlığı da sadece kendisini tanıtmak için yarattığı mükemmel eserleriyle anlaşılacaktır.

Sonsuz bir sayı sonlu bir sayıyla karşılaştırma edilmediği benzer biçimde, tüm sıfatları sonsuzlukta olan Yüce Allah (cc), sonlu ödat sahibi olan varlıklarla asla karşılaştırma edilebilir mi?

Varlıklar bir yaratıcı tarafınca,  yoktan yaratılmakta, her an tekrardan yeniye değişime uğratılmaktadır. Bundan dolayı varlıklardaki bu halden hale geçişin, değişimin sebeplerinden;

Birincisi, sonradan yaratılmış olmalarıdır.

İkincisi, muhteşem hale gelmek için halden hale girerek yenilenmeye ihtiyaçlarının olmasıdır.

Üçüncüsü, gereksinim sahibi olmalarıdır.

Dördüncüsü, maddî bir varlık olmalarıdır. 

Beşincisi de, mümkün, şu demek oluyor ki sonradan yaratılmış varlıklardan olmalarıdır.

Hâlbuki Cenab-ı Hak,

Hem kadîmdir,

Hem her cihetçe sonsuz kemaldedir,

Hem hiçbir şeye muhtaç değildir.

Hem maddeden mücerrettir. Şu demek oluyor ki, maddenin tüm özelliklerinden değişik bir hususiyettedir.

Hem Vacibü’l Vücut’tur. Şu demek oluyor ki varlığı kendinden dolayı gereklidir. Başka birinin var etmesine ihtiyacı yoktur. Tegayyür ve tebeddülü, şu demek oluyor ki bir halden bir başka hale geçmesi ve değişmesi muhaldir, mümkün değildir. Bundan dolayı sonradan yaratılmış varlıklardan değildir. Tüm noksan sıfatlardan uzaktır.

Hem ezelîdir, evveli ve sonu yoktur.

Hem her cihette sonsuz mükemmelliktedir.

Hem hiçbir vakit hiçbir şeye muhtaç değildir. Vücuda gelmiş eşyanın biçim ve suretlerinden, her türlü düşünülebilen özeliklerinden ayrı bir keyfiyettedir.

Merhaba ve {dua} ile…
KuraniKerimde.com

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions