Batı felsefesine gore insanoğlunun tarifi nasıldır?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Eflatun insanı şöyleki tanım eder:

İnsan, iki ayak üstünde yürüyen tüysüz bir canlıdır”.

     Eflatun’un bu tarifinin insanı temsil etmediğini belirten Diyojen, bir horozun tüylerini yolarak ortaya atmış ve “Eflatun’un tarif etmiş olduğu insan budur” demiştir.

Aristo da insanı şöyleki tanım eder:

İnsan, konuşan hayvandır”.

Bu tanım de insanoğlunun mahiyetini, ulviyetini ve yaratılışındaki hikmeti ortaya koymaktan uzaktır.

Darwin de insanoğlunun maymun benzeri hayvanların evrimleşmesiyle hasbelkader meydana gelmiş bir hayvan bulunduğunu iddia etmiştir.

Görüldüğü şeklinde, Hak bir dine dayanmayan felsefeciler insanı; tüysüz, iki ayaklı bir varlık yada konuşan bir hayvan olarak tanım etmişlerdir.

Batı felsefesinin yukarıda yaptıkları tariflerden hareket ederek geliştirdiği eğitim sistemi, insanoğlunun fıtri yapısına uygun olmadığından, kısaca onun ebedî yaşama arzusu başta olmak suretiyle, bir ekip his, duygu ve düşüncelerine hitap etmediğinden, onları ahlâkî ve insanî değerlerden uzaklaştırmıştır. Neticede insanlığın ekseriyetini zulme, serkeşliğe,  tecavüze, mücadeleye, mücadele etmeye, çarpışmaya ve nefsin doymak bilmeyen arzularını doygunluk için oyun ve eğlencelere sevk etmiştir.

Merhaba ve {dua} ile…
KuraniKerimde.com

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions