Berat gecesinde kılınması ihtiyaç duyulan bir namaz var mı?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

“Kaynakların belirttiğine nazaran Berat gecesine ilişik hususi bir namaz yoktur. Gazzâlî, bu gece her rekâtında Fatiha’dan sonrasında on bir İhlâs okunmak suretiyle kılınacak yüz rekât yada her rekâtında Fatiha’dan sonrasında yüz İhlâs okunan on rekât namazın oldukca sevap olduğuna dair bir rivayet nakletmiştir. (İhyâ, 1/203), Sadece Zeynüddin el-Irâkî ile Nevevî bu rivayetin aslının olmadığını söylemişlerdir. Bu namazın bid’at bulunduğunu kaydeden Nevevî, bu mevzuda Kûtü’l-Kulûb ve İhyâ-u Ulûmi’d-dîn’de geçen rivayete aldanılmaması uyarısında bulunur. (el-Mecmû’, 4/56), Ali el-Kârî de bu rivayetin uydurma bulunduğunu belirterek Berat gecesi namazının h. 400 (m. 1010) yılından sonrasında Kudüs’te ortaya çıktığını kaydeder. Bu namazın ilk kere h. 448 (m. 1056) senesinde Kudüs’te Mescid-i Aksâ’da kılındığına ve zaman içinde yaygınlık kazanarak sünnet benzer biçimde telakki edildiğine dair bir rivayet de nakledilir.” (Kaynak: Halit Ünal, “Berat Gecesi”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, cilt: 5, s. 475)

Kandil geceleri hakkında detaylı informasyon için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

www.suleymaniyevakfi.org/tarih-arastirmalari/kandil-geceleri.html

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir