Bilimden Ekonomiye, Teknolojiden Devlete İslam Coğrafyasının Yeni ‘Altın Çağ’ İhtiyacı

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

İslam coğrafyasının uzak geçmişte bilim ve eğitim alanına yaptığı katkı gerçekten de olağanüstü idi. Dünyanın ilk üniversiteleri de bu Altın Çağ’da kurulmuştu. Ancak Dünya Ekonomi Forumu’nun raporlarına baktığımızda, eğitim ve araştırma konusunda Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelerin durumu bugün diğer coğrafyaların çok gerisinde.

İslam coğrafyasının hızla artan nüfusuna daha iyi iş imkanları ve daha yüksek bir refah seviyesi sunabilmesi, aynı zamanda küresel ekonomik ve teknolojik ilerlemelere ayak uydurabilmesi için yeni bir Rönesans yaşaması şart.

Kaynak: https://www.weforum.org/agenda/2016/01/w…

1. ‘İslam’ın Altın Çağı’nı hatırlayalım.

1

Altın Çağ, İslam Rönesansı olarak da bilinen ve 8. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar İslam dünyasının yükselişini ifade eden dönem. (Bazı aydınlar bu dönemin 15. yüzyıla kadar sürdüğünü söyler.)

2. Bu dönemde Doğu medeniyeti Batı’ya büyük bir üstünlük kurmuş, özellikle bilimsel ve teknolojik anlamda birçok gelişme göstermişti.

2

Bu dönem esnasında İslam dünyasında mühendisler, bilginler ve tüccarlar sanata, tarıma, ekonomiye, sanayiye, hukuka, edebiyata, gemiciliğe, felsefeye, bilime ve teknolojiye eski adetleri koruyup yenilerini ekleyerek katkıda bulunmuştu.

Howard R. Turner “Müslüman sanatçılar ve bilim insanları, prensler ve işçiler birlikte benzersiz bir kültür yarattı, doğrudan ve dolaylı olarak, her kıtada toplumları etkiledi.” der.

3. Şu an ise dünyanın En İyi 100 Üniversitesi listesinde İslam coğrafyasından yalnızca tek üniversite var; ODTÜ.

3

İnternetteki çeşitli başka listelerde de ilk 400’ün içerisinde bu bölgeden sadece 10 – 12 üniversitenin yer aldığı görülebilir.

International Mathematics and Science Study (Uluslararası Matematik ve Fen Çalışmaları) ve Program for International Student Assessment (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) raporlarına göre, matematik ve fen alanında üniversitelerde yapılan sınavların sonuçları yine bu bölgede dünya ortalamasının altında.

4. Bilim, teknoloji ve ekonomi makalelerinde bu coğrafyadan yazarlar veya referanslar, olması gerekenin çok altında.

4

Uluslararası bilim ve ekonomi dergilerindeki makaleler, veya makalelerde referans gösterilen kişi ve çalışmalar incelendiğinde, İslam coğrafyasının varlığı neredeyse önemsiz sayılabilecek kadar küçük. Halbuki bu kadar büyük bir nüfusu ve dolayısıyla potansiyeli içerisinde barındıran bir bölgede sonuçların çok daha farklı çıkması gerekirdi. Aynı şey patentler için de geçerli.

5. Müslüman ülkelerde GSYH’nın* Ar-Ge çalışmalarına ayrılan kısmı yalnızca % 0,5.

5

Küresel ortalamada bu oran % 1,78. OECD ülkelerindeyse % 2. Yine Dünya Ekonomi Forumu’nun raporuna bakıldığında, bilimin çeşitli alanlarında istihdam edilen çalışan sayısında İslam coğrafyasının hem küresel, hem de OECD ortalamasının altında kaldığı görülüyor.

* GSYH: Gayrisafi Yurtiçi Hasıla

6. B.A.E’li fizik ve astronomi profesörü Nidhal Guessoum bu duruma dair çözümleri araştırmak üzere bir çalışma komisyonu oluşturmuş.

6

18 ay önce oluşturulan tamamen sivil bu komisyondaki çok sayıda uluslararası uzman “Müslüman Dünyası Bilim İnisiyatifi”nin ev sahipliğinde bir araya gelerek, özellikle üniversitelerin bu coğrafyanın gelişimini sağlamaya ne yönde katkı yapabileceklerini tartışmışlar.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir