“Bina yapmak için harcanan parada hayır yoktur” hadisi sahih mi?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Enes b. Mâlik radıyallahu anh’tan rivâyete bakılırsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyleki buyurmuştur:

“Tüm harcamalar Allah yolunda sayılır kısaca kişiye sevap kazandırır, yalnız bina ve inşaata meydana getirilen harcamalarda hayır yoktur.” (Tirmizî, Sıfatü’l-Kıyâme, 40)

Tirmizi, kitabına almış olduğu bu rivayetin garîb (senedinin bir yada birkaç tabakasında râvî adedi bire düşen hadis) bulunduğunu bildirmiştir. Doğrusu hadis, bu haliyle zayıftır. Fakat hadisin bir benzeri fakat sahih olan rivayeti Buhari’de şöyleki geçmektedir:

Kays İbn Ebî Sindirim şöyleki dedi: Biz kendisine hasta zi­yareti yapmak için Habbâb (İbnu’l-Eret)’ın yanına girdik. Habbâb (karnını) yedi yerinden dağlamış hâldeydi. Bu ziyaretimizde Habbâb şöyleki dedi:

– Bizlerden evvel geçen ve (Peygamber zamanında ölüp) giden ar­kadaşlarımız vardır ki, dünya onların (âhiret saadetlerinden) bir şeylerini eksiltmemişti. (Bundan dolayı dünyada darlık içinde yaşadılar. Bizlere erişince: Biz (fetihler sebebiyle) o denli dünyalığa kavuştuk ki, bugün onu topraktan (köşkler yapmaktan) başka sarf edecek bir yer bulamıyoruz. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere ölüm temennisini yasaklamamış olsaydı, muhakkak ben (şu hastalık ızdırabından dola­yı) ölümü temenni ederdim!

(Kays dedi ki:) Bir süre sonra Habbâb’ı bir kere daha ziyaret ettik. O, kendisine ilişik bir duvar bina etmekle meşguldü. Bi­ze:

– Müslüman, infak ve harcama yapmakta olduğu her şey husu­sunda sevaba nail kılınır, yalnız şu toprak içine sarf etmekte olduğu mal hakkında sevaba nail kılınmaz! Dedi.” (Buhari, Merdâ, 19.)

Bu hadisi şerh eden hadis âlimleri, insanoğlunun yaparken sevaba nail olmayacağı binanın “ihtiyacından fazla olan bina/ev” bulunduğunu belirtmişlerdir. (Bkz: İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c: 21, s: 243, 5672. hadisin şerhi; el-Aynî, Umdetu’l-Kârî, c: 17, s: 359)

Demek ki gereksinim duyan binayı/evi yaparken harcanan mal da infak kapsamına dâhil olup kişiye sevap kazandırmaktadır.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir