Bir tek farz ibadetleri yerine getirmek yeter mi?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Sual Detayı

1. Müslümanlık yalnız farz ibadetleri yerine getirmekten ibaret olmadığı halde Peygamber Efendimiz(s.a.v.) bu insanın kurtulabileceğini niçin söylemiştir?
2. Bu hadiste olan ‘’kurtulmak’’ ifadesi cehenneme asla girmemek midir?
Talha b. Ubeydillah (r.a.)’ın şu şekilde söylediği rivayet edilmiştir: Necidlilerden, saçları dağınık bir adam Resûlullah (s.a.v.)’e geldi. Sesinin fısıltısı duyuluyor, fakat iyice yaklaşmadıkça ne söylediği anla­şılmıyordu. (Yaklaşınca) bir de ne görelim. Resûlullah (s.a.v.)’a İslâm (farzların)dan soruyor,
Resûlullah (s.a.v.): “Gece ve gündüzde beş (zaman) namaz.”(sana farzdır) buyurdu. Adam: “Bana onlardan başkası yok mu?” diye sordu. Efendimiz: “Hayır, fakat nafile kılarsan müstesna.” yanıtını verdi.
Hz. Peygamber (asv) Ramazan ay’ ının orucunu söylemiş oldu. Adam gene: “Bana ondan başkası yok mu?” diye sordu. Resûlullah: “Nafile tutmandan başka yok.” buyurdu. Efendimiz (asv) bundan sonrasında zekâtı zikretti. Adam: “Bana ondan başkası yok mu?” diye sordu. Hz, Peygamber (asv.): “Hayır, fakat sadaka vermen müstesna.” buyurdu.
Bunun üstüne bu adam: “Vallahi, ne bunu artırırım ne de eksiltirim!..” diyerek dönerek gitti. Resûlullah (s.a.) (arkasından); “Eğer doğru söylüyorsa, kurtuldu.” buyurdu.

Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Esasen bu hadis rivayeti, ibadetlerde en alt sınırı gösterir.

Buna gore, farzları yapmak, büyük günahları işlememek kurtuluşun en alt sınırıdr.

İlgili rivayet şöyledir:

Talha İbni Ubeydullah radıyallahu anh şu şekilde dedi:

Uzaktan sesini duyup ne söylediğini anlayamadığımız saçı başı dağınık Necidli bir adam Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in huzuruna geldi. Resulullah’a yaklaştı. Bir de baktık ki, İslam’ın ne işe yaradığını soruyor. Bunun üstüne Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem:

– “Bigün bir gecede beş zaman namaz kılmaktır” buyurdu. Adam:

“Kılmam ihtiyaç duyulan başka namaz var mı?” dedi.

“Hayır yok! Nafile olarak kılarsan o başka” buyurdu.

Resûlullah sallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ederek:

– “Bir de ramazan ayı orucunu tutmaktır” buyurdu. Adam gene:

– “Tutmam ihtiyaç duyulan başka oruç var mı?” dedi. Resûl-i Ekrem Efendimiz:

– “Hayır yok. Nafile olarak tutarsan o başka!” buyurdu.

Ravî Talha radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adama zekat vermeyi söylemiş oldu. Adam:

– “Vermem ihtiyaç duyulan başka sadaka var mı?” dedi.

– “Hayır yok. Nafile olarak verirsen o başka” buyurdu.

Bu kez Adam:

– “Bu söylediklerinden ne fazla ne noksan yaparım” diyerek Resûlullah’ın huzurundan ayrıldı.

Bunun üstüne Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

– “Eğer sözüne haiz çıkarsa, kurtuldu gitti” buyurdu. (Buhârî, İmân 34, Savm 1, Şehadat26, Hiyel 3; Müslim, İman 8, 9)

İslam adına yapılması lüzumlu ibadetleri öğrendikçe Necidli’nin “Yapmam ihtiyaç duyulan başka yakarma var mı?” diye sorması, Peygamber Efendimizin de farz olarak değil fakat aynı cinsten nafile olmak suretiyle, gönülden gelmiş olarak Allah rızası için istenildiği kadar yakarma edilebileceğini bildirmesi, işin asgarî sınırını belirlediği benzer biçimde, azami sınırının olmadığını da ortaya koyar.

Her “farz” cinsinden “nafile” olarak yakarma yapabilme ruhsatı, müminlerin tatmini açısından büyük bir nasiptir. Sadece onda da gücü zorlayıcı ve bıktırıcı olmamaya dikkat etmek gerekir.

Necidli’nin  “Farzlardan ne noksan ne fazla yaparım” diyerek ayrılması ve arkasından da Hz. Peygamber (asm) Efendimizin “Sözünde durursa kurtuldu” buyurması, farzları yerine getirmenin kurtuluş için yeteceğini göstermektedir. Bu durum biz Müslümanlar için fevkalâde büyük bir rahmet, umut ve luk vesilesidir.

Hadisimizde İslam’ın tüm esasları değil, yalnız namaz, oruç ve zekat söz mevzusu edilmiştir. Necidli’nin  “Bundan ne fazla ne noksan yaparım” demek suretiyle öteki farzları ve İslami kuralları yapmayacağını ifade etmiş olduğu sanılmamalıdır. Bu sebeple Hz. Peygamber’in kendisine İslâm’ın şeairini ve farzlarını anlattığına dair başka rivayetlerde bilgiler bulunmaktadır. Burada durum özetle anlatılmıştır. Bu sebeple Necidli’nin sözü, “farzları yapar, nafilelere karışmam” yada “benim gücüm yalnız farzları yerine getirmeye yeter” anlamında genel bir ifadedir.

Bununla birlikte, Peygamber Efendimizin insanın cevaplarına karşı “eğer doğru ise kurtuldu” buyurması, bu zatın “Vallahi bunu eksiltmem” demesi ile ilgili olmalıdır. Yoksa “artırmam” demesi ile ilgili olması imkansız. Bu sebeple yalnız farz ve vacipleri ifa etmekle kurtuluşa eren bir kimsenin bunlara ilave olarak sünnet ve nafileleri de işlemesi durumunda evleviyetle kurtuluşa ereceği oldukça açıktır.

Slm ve yakarış ile…
Sorularla İslamiyet

HacıYusuf tarafınca Cu, 06/09/2019 – 20:01 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir