Bizlere birisinin kusuru anlatıldığında Ne Gibi davranmamız gerekir?

SORU:

Bir kişinin kusuru bize anlatıldığında gerçekten öyle miymiş diye araştırma ve tahkik etmemiz gerekir mi?

Tarih: 04 Nisan 2011


Anlatılan kusur, çevreye zarar verecek olmasından dolayı düzeltilmesi ihtiyaç duyulan bir kusur ise aşağıdaki ayete gore davranmanız gerekir:

“Ey inanç edenler! Eğer bir fâsık size bir haber getirirse onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa fenalık edersiniz de sonrasında yaptığınıza pişman olmuş olursunuz.” (Hucurât, 49/6)

Fakat kusur, bir tek sahibini ilgilendirip başka hiç kimseye zarar vermeyecek bir özellikte ise bu durumda da aşağıdaki ayete ve hadislere gore amel etmek gerekir:

“Ey inanç edenler! Zandan oldukca sakının. Bu sebeple zanların bir kısmı günahtır. Birbirinizin gizli saklı hallerini araştırmayın. Kiminiz kiminizi gıybet etmesin. Asla sizden biriniz ölmüş kardeşinin cesedini dişlemekten hoşlanır mı? İşte bundan derhal tiksindiniz! Öyleyse Allah’ın azabından korkun da bu çirkin işten kendinizi koruyun. Allah tevbeleri kabul eder, ikramı boldur.” (Hucurât, 49/12)

adsense

Ebû Hureyre radıyallahu anh‘den rivayet edildiğine gore Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde buyurdu:

“Zandan sakınınız. Bu sebeple zan (yersiz itham), sözlerin en yalan olanıdır. Başkalarının konuştuklarını dinlemeyin, ayıplarını araştırmayın, birbirinize karşı öğünüp böbürlenmeyin, birbirinizi kıskanmayın, kin tutmayın, yüz çevirmeyin. Ey Allah’ın kulları! Allah’ın size emrettiği şeklinde kardeş olun.” (Buhari, Nikah, 45, Ferâiz, 2, Edep, 57, 58; Müslim, Birr, 28 (2563); Ebu Davud, Edep 37, 48; Muvatta, Hüsnü’l-Huluk, 15; Ahmed b. Hanbel, 2/287, 342, 465, 470, 482, 492, 517, 539)

Muâviye radıyallahu anh şu şekilde dedi: Ben Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şu şekilde buyurduğunu işittim:

“Müslümanların ayıplarının, gizli saklı durumlarının peşine düşer, araştırmaya kalkışırsan, onların ahlâkını bozarsın yada onları buna zorlamış olursun.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 37)

Abdullah İbn Mes’ûd radıyallahu anh, bigün kendisine bir adam getirilerek, “Bu, sakalından şarap damlayan falanca kişidir” denildiğini, bunun üstüne kendisinin de şu cevabı verdiğini bildirmektedir:

“Biz ayıp ve kusur araştırmaktan menedildik. Kendiliğinden bir kusur yada ayıp ortaya çıkarsa biz onun gereğini yaparız.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 37 )

adsense

Yorumlar 0

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bizlere birisinin kusuru anlatıldığında Ne Gibi davranmamız gerekir?

Ne OLuşturmak Istiyorsunuz
Standart Soru
Kişilik testi gibi sorular hazırlayabilirsiniz.
Resimli Soru
Bilgi testi. Sorularla bilgi ölçümü yapın.
Anket
Etkili ve görsel anketler hazırlayabilirsiniz.
Makale
Başka sitelerden verileri kolayca entegre ederek listeler hazırlayabilirsiniz
Liste
Etkileyici Yazılar Oluşturabilirsiniz
Oylama Listesi
Kullanıcılar oluşturduğunuz içerikleri puanlayarak en iyi içeriği öne çıkarabilirsiniz.
Caps
Caps Resminizi seçip yükleyin
Görüntü
Resim veya Hareketli Resim
Gif
Hareketli Resimlerle etkileyici listeler oluşturabilirsiniz.