Bu sistemde Peygamber Efendimiz askere gider miydi?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Sual Detayı

– Askerliğe peygamber ocağı gözüyle bakmışsınız. Sizce bu sistemde Peygamber Efendimiz askere gider miydi?
– Faiz, içki tekelleri benzer biçimde tüm evraklara imza atan hükümette 1 yıl askere gitmek caiz mi?
– Üstelik para verdiğinizde gitmiyorsunuz. 1 yıl bir yere hapis olmuş olursunuz ve tüm onur onur onur kırılıyor normalleştiriyor bu durumda…

Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

– Hz. Peygamber (asm) Medine’de ülkesini korumak için çaba sarfetmek için Yahudilerle antak kalma yapmış, onlarla birlikte yurdunu korumaya çaba göstermiştir.

– Halkı Müslüman olan bir ülkenin savunması, herkesten ilkin Müslümanların görevidir. Baştakilerin durumu ne olursa olsun, bu vazife zorunludur -sıralama bakımından- bir farz-ı kifayedir. Bir kısmı askerliğini yaparken ötekiler evlerinde rahatlık ve itimat içinde yaşarlar.

– Baştaki mümin insanoğlu fasık da olsa -Allah’a muhalif olmayan- emirlerini yerine getirmek vaciptir. Bu konudaki ayet ve hadislerin ifadelerinden bunu idrak etmek mümkündür.

– Dört Raşit halife devrini -nezaketen- bir tarafa bıraksak, tarih süresince devlet reis ve yetkilileri daima hata etmiş olabilirler. “Fitne hadisleri” olarak malum hadis kaynaklarında, Efendimiz (asm)’in bilhassa içinde bulunduğumuz şu ahir vakit fitnesi içinde İslam ümmetinin başına gereksiz gaileler açmamak için, insanların fitnelerden kaçınmaları ve fasık da olsa baştakilere itaat etmeleri ve sabretmeleri tavsiye edilmiştir.

– Kaldı ki, “Ben Müslümanım.” diyen hiçbir hiç kimseye “kâfir” damgasını vurmak, caiz olmadığı benzer biçimde, akıl ve izan, din ve inanç şuuruyla da bağdaşmaz.

Eğer sorun yöneticilerin günahkâr kimseler olduğu ise, ilkin kendimize bakmamız daha iyi olmaz mı? Biz oldukca mu salih kimseleriz ki, Ömer b. Abdulaziz benzer biçimde evliyaların riyasetini bekliyoruz. Meşhur bir söz var: “Süt iyi mi ise kaymağı da ona gore olur.” Demek ki bu toplumun sütünden sadece bu kaymak olur.

– Bununla birlikte, bir devletin, bir hükümetin tüm fertlerini günahsız, masum olmalarının gereğine inanırsak, bu düşüncemiz, hem Kur’an’a, hem sünnete, hem pratikteki İslam realitesine tamamen aykırı olur. Zira bu şekilde bir dünya olması imkansız. Zira bir hükümetin fertleri mevcut toplumun arasından ve içinden gelen kimselerdir. Tüm cemiyet masum ve günahsız olmadığı sürece o toplumun içinden çıkan hükümet fertlerinin de masum ve günahsız olmaları imkânsız olur.

– Demek ki baştaki devlet ricalinin günahlarını bahane ederek İslam’ın yüklediği -dini, ulusal, vatani, insani- sorumluluklardan kaçmak mümkün değildir. Bu nefis ve şeytanın iğvasıdır/aldatmasıdır/saptırmasıdır.

– Son olarak bu mevzuda, ilim ve irfan madeni olan Bediüzzaman Hazretlerinin mevzuyla ilgili bir kaç sözünü hatırlamakta yarar mülahaza ediyoruz:

“Eski hâl muhal ya yeni hâl ya izmihlal.” (bk. Münazarat, s. 17)

“Çaresi bulunan şeyde acze, çaresi bulunmayan şeyde ceza’a sığınma etmemek gerektir.” (bk. Hutbe-i Şamiye, s. 118)  Kısaca imkânı olan işlerde acizlik göstermek, imkânı olmayan işlerde feverana tutulmak aklın kârı değildir.

“Muhali taleb etmek, kendine fenalık etmektir…”

“Zerratı günahkârlardan mürekkeb bir hükûmet, tamamıyla masum olması imkansız. Demek nokta-i nazar, hükûmetin hasenatı seyyiatına tereccuhudur. Yoksa seyyiesiz (günahsız) hükûmet muhal-i âdidir. Ben öyleki adamlara, anarşist nazarıyla bakıyorum. Zira onlardan birisi -Allah etmesin- bin yıl yaşayacak olsa, âdeta mümkün hükûmetin hangi suretini görse, hülya ile gene razı olmayacak. Şu hülyanın neticesi olan meyl-üt tahrib ile o sureti bozmağa çalışacak. Şu halde böylelerin kötü zannettikleri Jön Türkler nazarlarında dahi, mel’un, anarşist ve iğtişaşcı fırkasından addolunurlar. Meslekleri ihtilal ve fesaddır.” (bk. Münazarat, s. 17)

İlave data için tıklayınız:

– Vatanımıza, milletimize ve ordumuza en güzel ve en faydalı bir surette askerlik yapabilmek için nelere dikkat etmeliyiz?

Merhaba ve yakarış ile…
Sorularla İslamiyet

Yunus Emre ÖNDEMİR tarafınca Cu, 08/05/2015 – 17:04 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir