Buhari’nin kendi el yazması nüshası var mı, yitik mı, bilinmiyor mu?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Hadis ravilerinin biyografilerini ele alan kitaplar, çoğu zaman onların hadis öğrenimi, hocaları, öğrencileri, kitapları, rivayet ehliyeti (cerh ve ta’dil açısından durumu) benzer biçimde direkt hadis rivayetini etkileyen yönlerine öncelik verirler.  Bir ravinin çağdaş hali, çocuk sayısı vs. benzer biçimde aileyle ilgili detayları, hadis rivayetiyle direkt ilgili olmadığı için üstünde durulmaz.  Yalnız Buhari, Müslim benzer biçimde hadisçiler değil, mezhep imamları benzer biçimde en oldukça tanınan âlimlerin bile hayatları bu yönüyle fazla kim bilir. Buhari’nin ailesi hakkında bilgilerimiz bu yüzden yetersizdir fakat hocaları (sözgelişi İbn Mende (ö. 395/1005) Tesmiyetu Şuyuhi’l-Buhari’sinde, Buhari’nin 309 hocasını tanıtmıştır), hadis yolculukları, öğrencileri, kitapları, nisbesi, doğum ve ölüm tarihleri benzer biçimde hadis rivayetiyle ilgili yönleri detaylı bir halde bilinir.

el-Camiu’s-Sahih’in müellif nüshası günümüze ulaşmamıştır. Günümüzde mevcut Sahih-i Buhari nüshaları, Ali b. Muhammed el-Yunini (ö. 701/1301) tarafınca Buhari’nin meşhur talebelerinden el-Firebri’nin nüshasına dayanılarak hazırlanan nüshaya dayanmaktadır. Firebri’nin kendi nüshasını, hocası Buhari’den iki kere dinlediği rivayet edilir.

Doç. Dr. Hüseyin Hansu

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

NOT: Almanya’dan bizi takip eden bir okuyucumuzdan şöyleki bir not gönderilmiştir:

İmam Buhari’nin en mühim beş talebesinden biri Firebri’dir.  (ö. 320/932) O, Buhari’den o kitabı almış, o Hamevi’ye (ö. 381/991), o, Davudi’ye (ö. 467/1074), o, Ebu’l-Vakt’e ( ö. 553/1158) o, İbnü’l-Leti’ye (ö. 635/1237) o da Yunini’ye nakletmiştir.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir