Cevşen hakkında informasyon verir misiniz? Hükmü nedir?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Cevşen Farsça asıllı bir kelime olup sözlükte “zırh” ve “cenk elbisesi” anlamına gelir. Te­rim olarak Şiî kaynaklarında Ehl-i beyt tarikiyle Hz. Peygamber’e isnat edilip Cevşen-i Kebîr ve Cev­şen-i Sagir diye bili­nen, metinleri birbirinden değişik iki yakarış­nın ortak adıdır. (Mehmet Toprak, “Cevşen”, Diyanet İslam Ansiklopedisi (DİA), İstanbul 1993, cilt: 7, sayfa: 462.)

Cevşen aslı itibari ile Sünni değil, Şii kaynaklarda bulunmaktadır. Peygamberimize ilişik olduğu iddia edilen bu yakarış, hadis kitaplarının hiçbirinde yer almaz. Peygamberimizin onu boynuna asmış olduğu yada sahabilerine astırdığı şeklindeki rivayetlerin hiçbiri doğru değildir.

“Cevşen-i Kebîr, bir kısmı naslarda yer edinen, mâna ve muhteva bakımından Al­lah’a nisbetinde hiçbir sakınca bulunma­yan kelime ve cümlelerle münâcât ve ni­yazlardan ibaret bir metin olup bu tür metinlerle duada bulunmak, dinî yaşam bakımından tavsiyeye şayan bir davranış olarak görülür. Sadece Cevşen-i Kebîr di­ye malum ve Mûsâ el-Kâzım’dan itibaren imamlar yöntemiyle Hz. Peygamber’e nisbet edilmiş bir hadis olarak rivayet edilen ortalama on beş sayfalık metnin sahih ol­ması mümkün görünmemektedir. Zira bu metin, malum bir vakası, bir kıssayı ve­ya tarihî bir vakayı özetleyen, hafızada tu­tulması kolay metinlerden değişik olarak her kelime ve cümlesinin büyük bir ti­tizlikle zaptedilip tekrarlanması, Hz. Pey­gamber’den alınıp rivayet edilmesi im­kânsız denecek kadar güçtür. Duanın Sünnî hadis mecmualarında yer almama­sı, aynı şekilde Şiî hadis külliyatının ana deposu durumundaki kütüb-i erbaada da bulunmaması, yalnız yakarış dergi­ları şeklinde ikinci derecede bazı kitaplarda mevcut olması da bu görüşü destekle­mektedir.” (Mehmet Toprak, “Cevşen”, DİA, cilt: 7, sayfa: 463.)

Yakarış, boyna asmak için değil, onunla Allah’a yalvarmak için öğrenilir yada yazılır. Cevşenin içinde güzel yakarış ve zikirler bulunmaktadır. Fakat hurafelere inanarak ve aslı astarı olmayan beklentiler içine girerek onları okumak ve üstünde taşımak caiz değildir.

Şahıs duayı, bir şeyi boynuna asarak değil; içten, samimi bir halde  Allah’a yalvararak yapmalıdır. Peygamberimiz bu şekilde yapmıştır. İlgili hadisler şöyledir:

Ebû Saîd radıyallahu anh’den rivayete bakılırsa o şöyleki demiştir:

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem göz değmesinden ve cinlerin şerlerinden dolayı Allah’a sığınır ve dualar okurdu. Muavvizetân sûreleri denilen Nâs ve Felak sûreleri nazil olunca öteki okumuş olduğu şeyleri bıraktı ve bu iki sûreyi okumaya başladı.” (Tirmizi, Tıbb 16; İbn Mace, Tıbb 33)

Âişe radıyallâhu anhâ konu alıyor:

“Hz. Peygamber aleyhissalâtu vesselâm her gece yatağına girmiş olduğu vakit, ellerine üfleyip Nas ve Felak surelerini ve Kul hüvallahu ahad’i okur ellerini yüzüne ve vücuduna sürer ve bunu üç kere yeniden ederdi. Hastalanılmış olduğu vakit aynı şeyi kendisine yapmamı emrederdi.” (Buhari Fedâilu’l-Kur’ân 14, Tıbb, 39, Daavat 12; Müslim, Selâm 50; Tirmizi, Daavât 21; Ebu Dâvud, Tıbb 19)

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir