Cuma namazına erken gitmenin fazileti hakkında informasyon verir misiniz?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

İslâm’da Cum’a gününün dünyanın başlangıcına, sonuna ve âhirete kadar uzanan bir yeri ve kıymeti vardır. Öteki semâvi dinlerde de Cum’a gününe dikkat çekilmiş, fakat onlar bunu terkederek başka günlere yönelmişlerdir. Ebû Hüreyre’den Allah Rasûlû’nün şu şekilde söylediği nakledilmiştir: “Hepimiz, bizlerden ilkin kitap verilenlere nazaran en sonuncusuyuz. Kıyâmette ise en öne geçeceğiz. Onlar, Allah’ın kendilerine farz kıldığı bu Cum’a gününde ihtilafa düştüler. Allah onu bizlere gösterdi. Öteki insanoğlu bu mevzuda bizlere uyuyorlar. Ertesi gün Yahudilerin, daha ertesi gün ise Hristiyanlarındır. “ (Buhârî, Cum’a, 1; Müslim, Cum’a hadis no: 856. Müslim’in lafzı azca farklıdır).

Gene Ebû Hüreyre’den şu şekilde söylediği rivâyet edilmiştir: “Rasûlullah (s.a.s.)’a Cum’a gününe niçin bu adın verildiği sorulmuş olduğu vakit şu şekilde yanıt vermiştir: “Babanız Âdem’in yaratılışı o günde oldu. Kıyâmet o günde kopacak, tekrardan dirilme ve insanların hesap için yakalanması o günde olacaktır. Cum’a gününün üç saatinin sonunda öyleki bir an vardır ki, o anda yakarış edenin duası kabul olunur.” (Ahmed b. Hanbel, İstanbul 1981, II, 311)

“Her kim Cum’a günü, cenâbetten gusül eder şeklinde güzelce gusleder, sonrasında da ilk saatte yola çıkarsa bir deve kurban etmiş şeklinde olur. İkinci saatte yola çıkarsa bir sığır kurban etmiş şeklinde olur. Üçüncü saatte yola çıkarsa bir koç kurban etmiş şeklinde olur. Dördüncü saatte yola çıkarsa bir tavuk kurban etmiş şeklinde olur. Beşinci saatte yola çıkarsa bir yumurta tasadduk etmiş şeklinde olur. İmam Cum’a namazı için iftitah tekbiri alınca melekler hazır olur, okunan Kur’ân-ı dinlerler. “ (Müslim, Cumua, 2, hadis no: 850)

“Bir kimse Cum’a günü gusleder, elinden geldiği kadar temizlenir, yağ yada koku sürünür, sonrasında mescide gider bulmuş olduğu yere oturur ve namazını kılar, hutbeyi dinlerse; geçen Cum’a’dan o Cum’a ya kadar işlemiş olduğu günahları affolunur. “ (Buhârî, Cumua, 6)

İmam Halîl b. Ahmed ile öteki bir ekip sözlük ulemâsına nazaran erken gitmek, erken hareket etmek mânâsına gelir. Resûlüllah (Sallallahü Aleyhi ve Sellem) ‘in : «Tehcirde neler bulunduğunu bilseler, onun için yarışma yaparlardı.» hadîs-i şerifi bu mânâya tefsir edilmişdir. Yâ­ni hadîsden murâd: «Her namaza erken gitmekde ne aşama sevab oldu­ğunu bilseler, hepimiz evvelâ mescide ben varayım diye acil eder, bu husûsda âdeta yarışma yaparlardı.» demekdir.

Alimlerinden tehcîr’in, hâcirede   (yânî güneş semânın  ortasına dikildiği vakit) yürümek mânâsına geldiği rivayet olunmuşdur.

Kaadî Iyâz: «Burada sahîh olan, erken gitmek mânâsına gel­mesidir.» diyor.

Hadîsde zikri geçen deve, inek ve koç şeklinde hayvanlar  kurbanlıklar cinsindendirler. Tavukla yumurta kurbanlık cinsinden değildirler. Bu­nunla birlikte onlara da «kurban» denilmesi, müşâkele / benzerlik kabîlindendir, Maksad tavuk ve yumurta tesadduk eden gibidir; demekdir.

Hadisimizde aslolan anlatılmak istenen şey, cuma namazına erken gidilmesi gerektiğidir. Bundan dolayı bu şekilde bir kimse câmiye varınca ön saflara geçip oturacak ve ön safta oturmanın sevabını  elde edecek, cuma vaktine kadar yakarma ederek, Kur’an okuyarak, tesbih ve zikirle meşgul olarak vaktini değerlendirecektir.

Hadîs-i şerîfte cuma namazına erken gitmeyi ifade etmek suretiyle kullanılan birinci saat, ikinci saat, beşinci saat şeklinde sözlerle, altmış dakikalık vakit diliminden ibaret olan saat değil, cuma namazı için câmide toplanılmaya başlanan zamandan, imamın minbere çıkmış olduğu ana kadar olan süre kastedilmiştir. Bu süre içinde erken davranıp câmiye gidenler, sırasıyla deve, inek, boynuzlu koç kurban etmiş şeklinde sevap kazanacaklardır. Ondan sonra gidenler ise sırasıyla tavuk yada yumurta sadaka etmiş şeklinde sevap elde edeceklerdir. İmam minbere çıktıktan sonrasında ise melekler câmiye erken gelenleri kaydettikleri defterleri kapatıp hutbeyi dinlemek suretiyle topluluğun arasına katılacaklarından, o andan sonrasında câmiye gidenlerin adı deftere kaydedilmeyecek, dolayısıyla onlar câmiye erken gelme sevabından yoksun kalacaklardır.

İmam minbere çıktıktan sonrasında câmiye giren kimse, cumaya erken gitme sevabını kaçırmış olsa bile, cuma namazını kılma sevabını kaçırmamış olur.

Netice olarak; imkânı olan şahıs Cuma günü gusledip, güzel koku sürünmeli ve mescide giderek Cuma vaazını dinlemeli, hutbeyi dinleyip namaz kılmalıdır. Bu şekilde davranan kimse hadis de geçen övgülere mazhar olacaktır. Çalışan kimseler de mümkün oldukça imam hutbeye çıkmadan Camiye gitmeye çaba etmelidirler.

Slm ve yakarış ile…
Sorularla İslamiyet

Sorularlaislami… tarafınca Per, 28/05/2009 – 00:00 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir