Duadan sonrasında ellerimizi yüzümüze sürmenin hükmü nedir?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Ömer b. Hattâb radıyallahu anh’tan rivayet edildiğine gore, o şöyleki demiştir:

“Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem duâda ellerini kaldırdığı vakit onları yüzüne sürmedikçe indirmezdi.” Muhammed b. Müsenna kendi rivâyetinde: “Onları yüzüne sürmedikçe indirmezdi” demektedir. (Tirmizî, Daavât, 11.)

Bu hadisi rivayet eden Tirmizî şöyleki bir izahat yapmıştır:

Bu hadis, sahih garibtir. Yalnız Hammad b. İsa’nın rivayetiyle bilmekteyiz. O, bu hadisi tek başına rivayet etmiştir. Bu kimsenin hadis rivayeti azdır. Bazı kimseler ondan hadis rivayet etmişlerdir. Hanzale b. Ebî Sûfyân güvenilir bir kimse bulunduğunu söylemiştir.

Hadis âlimlerinden İbn Hacer el-Askalânî, Bulûğu’l-Merâm adlı kitabında, Ebû Dâvûd ve öteki bazı hadis kitaplarında Abdullah İbn Abbas’tan buna benzer başka bir hadisin de nakledildiğini, bu hadisler beraber değerlendirildiğinde bunun hasen bir hadis bulunduğunu ifade etmektedir. (Bkz: İbn Hacer el-Askalânî, Bulûğu’l-Merâm, Bâbu’z-Zikr ve’d-Duâ, 1582-1583 numaralı hadisler) 

Bu bilgiler ışığında duadan sonrasında elleri yüze sürmenin sünnet olduğu söylenebilir.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir