Emevilerin İslam’a oldukça zarar verdiği iddiasına ne dersiniz?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Emeviler Devletinin kurucusu Hz. Muaviye (r.a.)’dir. Hz. Muaviye (r.a.), Ashab-ı Kiram’dan olup Peygamber Efendimiz (asm)’in kayınbiraderi ve hem de vahiy katibi idi. Hz. Muaviye zamanında iç huzursuzluklar giderildi. İslâm orduları fetihlerine devam etti ve Sicistan, Afganistan ve Semerkand’ı fethetti.

Emevilerin İslama büyük katkıları olduğu şeklinde, bazı yöneticilerin zararları da olmuştur. Sadece bunu bahane ederek tüm hataları bir devletin tüm yöneticilerine yada fertlerine yada bir şahsa bağlamak doğru olmaz. Ek olarak suçun şahsiliği esastır. Bazı yöneticiler zarar verdi diye, bilhassa Hz. Muaviye’ye dil uzatmak bir müslümana yakışmaz.

Bu açıdan, bir şahsın yada devletin hem katıldığımız ve benimsediğimiz uygulamalarını hem de katılmadığımız ve zararı dokunan gördüğümüz yanlarını belirtmenin daha yararlı olacağını düşünüyoruz.

Emeviler İslam devletini Arap milliyeti üstüne dayandırıp, İslam kardeşliği bağını milliyet bağından daha zayıf bıraktıkları için, iki şekilde İslam’a ve Müslümanlara zarar verdiler:

Birincisi; öteki milletleri rencide ederek İslamiyet’ten uzaklaştırdılar.

İkincisi de Arap olmayan insanlara zulmettiler. Şundan dolayı ırkçılık ve milliyet düşüncesi adaleti ve hakkı esas almadığından, Emeviler adaletle hükmedemeyip zulmettiler. Zira menfi milliyeti esas alan bir hakim, ilk olarak kendi ırkdaşını meblağ, adaletle hükmedemez. Oysa İslam’ın hakkaniyet anlayışında dine bağlılık önemlidir. Dine bağlılık yerine milliyete bağlılık ikame edilemez; edilse adaletle hükmedilemez. O vakit hakkaniyet gider, zulüm olur. (bk. Nursi, Mektubat, On Beşinci Mektup)

Bu olumsuzluklarla beraber;

– Emeviler döneminde İslâm ülkesinin sınırları Batı’da Atlas Okyanusu, Doğu’da Çin kıyıları ve Afganistan, Şimal’de kısmen Minik Asya ve İspanya’ya kadar genişlemiştir.

– Kur’an-ı Kerim’in yanlış okunmasını önlemek maksadıyla nokta, hareke ve işaretler ilk kez Mushaflara konuldu.

– Halife Ömer ibn-i Abdulaziz döneminde hadisi şerifler toplanıp kitap haline getirilerek, tasnifine başlandı.

– Emevilerin en parlak zamanları olan Halife Yezid ve Haşim ibn-i Abdülmelik devirlerinde Türkler Müslüman olmaya başladılar.

– Tarık bin Ziyad Endülüs’ü fethederek, Akdeniz’i Atlas Okyanusuna bağlayan boğaza adını verdi (Cebel-i Tarık).

– İskenderiye Akademisi’nde Arapça bilen âlimlere kimya, tıp ve astronomi mevzularında Yunanca ve Kıptça eserleri çeviri ettirilmiştir. (Detaylı data ve değerlendirmeler için bk. TDV İslam Ansiklopedisi, Emeviler md.)

Merhaba ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

mustafa169 tarafınca Ct, 05/05/2012 – 05:51 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir