Erkekler niçin kadınlardan fazla miras alıyor?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Kur’an’ın tüm hükümleri kıyamete kadar geçerlidir. Kur’an-ı Kerim’de hükme bağlanmış ve neshedilmemiş düzenlemelerin hiçbirisinin tarihselliği iddia edilemez, ayetlerin hükmü değiştirilemez. Nisâ sûresi 11 ve 12. ayetlerde tüm bilgileri ile miras paylaşımının Ne Gibi olması gerektiği anlatıldıktan sonrasında şu ayetler gelmiştir:

“Bunlar (miras paylaşımları) Allah’ın yasalarıdır. Allah’a ve Elçisine kim itaat ederse onu içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacaktır, orada temellidirler, büyük kurtuluş budur.

Kim Allah’a ve Elçisine baş kaldırır ve yasalarını aşarsa onu, temelli kalacağı cehenneme sokar. Alçaltıcı azap onadır.” (Nisâ 13-14)

Görüldüğü şeklinde miras paylaşımı ile ilgili uygulamaların tümü Allah’ın değişmez yasalarıdır. Çeşitli gerekçelere dayanarak bu yasaları değiştirmeye kimsenin hakkı ve yetkisi yoktur. Her mevzuda olduğu şeklinde bu mevzuda da tam bir teslimiyetle Allah’ın ayetlerine teslim olmak, onları olduğu şeklinde kabul etmekte fayda vardır.

Adam kardeşin niçin kız kardeşten fazla miras aldığına erişince: Bunun tespit edebildiğimiz hikmetlerinden bazısı şunlardır:

1. Adam evlendirilmiş olduğu süre mehir verir, hanım ise mehir alır. Sözgelişi biri adam, diğeri kız iki kardeş mirasçı olsa, babaları üç ev ile üçyüzmilyon lira miras bırakmış bulunsa, evlerden ikisi ile ikiyüzmilyon lira adam kardeşe, bir ev ile yüzmilyon lira da kız kardeşe kalır. Adam evleneceği eşine ellimilyon mehir verecek olsa geriye yüzellimiyon lirası kalacaktır. Kız da kocasından ellimilyon mehir alsa onun parası da yüzellimilyona çıkacak böylece paraları eşitlenmiş olacaktır. Adam karısının oturması için iki evden birini tahsis edecek, kız kardeş ise kocasının donatacağı evde ikamet edecektir. Böylece hem adam hem de kız kardeşin elinde kiraya verilecek birer evleri bulunacak ve bu bakımdan da eşit duruma gelmiş olacaklardır. Doğal ki, bu örnek her durumda geçerli olmaz fakat mevzu hakkında karşılaştırma imkanı verir.

Karı ile kocanın miras payları da eşit değildir. Nisâ sûresi’nin 12.ayetinde şu şekilde buyurulmaktadır:

“Kadınlarınızın evlatları yoksa bıraktıklarının yarısı sizindir, evlatları var ise, bıraktıklarının ettikleri vasiyetten yada borçtan arta kalanın dörtte biri sizindir. Sizin evladınız yoksa ettiğiniz vasiyet yada borç çıktıktan sonrasında bıraktıklarınızın dörtte biri karılarınızındır; evladınız var ise, bıraktıklarınızın sekizde biri onlarındır…”

Evliliğin hanıma hiçbir maddi mesuliyet yüklemediği, tüm yükün adamın boynunda olduğu düşünülürse bu paylayışımın yerinde olduğu görülür. Bu sebeple kadının kendi malından ve kazancından tek kuruşunu aile bütçesine katma, kendi gereksinimleri ya da evlatlarının gereksinimleri için harcama yapma sorumluluğu yoktur. Böylece aile içinde mal dengesi adam aleyhine bozulmuş olur. Adamın mirastan alacağı fazla hisse bu dengeyi düzeltir.

2. Adam, eşine ve çocuklarına karşı üstlendiği görevi yerine getirirken rahat olur. Bu sebeple kendisinin daha oldukça miras oranı almış olması ona sorumluluklarını hatırlatacaktır.

3. Adamın maddi durumunun karısından iyi olması onun aile içindeki konumunu kuvvetlendirir. Bu sebeple eşi ve evlatları için harcamada bulunamayan bir adam onlar karşısında minik düşer ve aile reisliğini gereği şeklinde yapması imkansız. Bu durum aile huzurunu temelinden etkisinde bırakır. Kadının varlıklı, kocanın fukara olduğu ailelerde huzursuzluğun olduğu, evlatların iyi yetişemediği kadının da mutsuz olduğu daima müşahede olunmaktadır.

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/kuranda-kadinlarin-mirastaki-paylari-alt-sinir-midir.html

Miras paylaşımı ile ilgili hikmetlerin devamını aşağıdaki linkte yer edinen “Günümüzde Karı-Koca İhtilafının Sebepleri” başlıklı yazımızın B-Adamın miras payının hanımdan fazla olması başlıklı bölümünden okuyabilirsiniz:

www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/gunumuzde-kari-koca-ihtilafinin-sebepleri.html

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir