Etiket: 68 ve 69. ayete göre zina yapan adam öldüren ebedi cehennemde mi kalacaktır?