Etiket: Allah neden önceki dinleri muhafaza etmedi de İslamiyeti muhafaza etti? ilk din Yahudilik idi ve sonra diger kitaplar indi; acaba bunun sebepleri nelerdir?.. Neden Yahudilik tek din olarak kalmadı?