Etiket: Bize mani olacak hiçbir güç yoktur.”(Vakıa