Etiket: İmam Şafi’ye veya İmam-ı Azam Ebu Hanife’ye isnad edilen bilgilerin doğru olup olmadığını nasıl bileceğiz?