Etiket: Müddessir Suresinde geçen “elbiseni de temiz tut” ifadesinin mana bütünlüğü açısından uygunluğunu izah eder misiniz?