Etiket: Tahrim Suresi 5. Ayette; “Şayet Rasul (s.a.v) sizi boşarsa