Eylem, failsiz olur mu?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Yaratılan her şeyde kendine mahsus kabiliyetlerin bulunduğunu ve bu kabiliyetlerin gelişim edip geliştiğini görüyoruz. Tüm yaratılmışların fazlaca kıymetli vaziyetlerde çalıştırıldıklarını ve sonrasında da daha yüksek bir mertebeye çıkarıldıklarını müşahede ediyoruz. Meselâ elementlerin her biri madenler mertebesine, madenler nebatlar hayatına, nebatlar rızık olarak hayvanların yaşam derecesine ve hayvanlar da daha yüksek bir yaşam seviyesi olan şuurlu insaniyet mertebesine çıkarılıyor. Böylece kâinatta daimî bir etkinlik cereyan ediyor. Her şeyin kabiliyetine gore bir vazife yaptıktan sonrasında kaybolduğunu ve onun yerine başkasının vazifelendirildiğini görüyoruz. Normal olarak bir yerde bir etkinlik var ise, bir iş yapılıyorsa, o faaliyeti, o işi meydana getiren birisinin varlığını her akıl sahibi kabul eder. Şundan dolayı eylem failsiz olmaz.  Bir iğne ustasız, bir harf kâtipsiz, bir köy muhtarsız olmazken, bu kadar mükemmel varlıkların elbet mükemmel bir yaratıcısı, sahibi ve idarecisi olacaktır.

Hele meydana getirilen işler ne kadar muhteşem, nizamlı, intizamlı hikmetli ise, o nispette o işi meydana getiren zatın mükemmelliğine, ilminin, iradesinin, kudretinin yüksekliğine delalet eder. İşte kâinattaki mükemmellik, zerrelerden kürelere, sinekten semadaki yıldızlara kadar, gözle görülmeyen bir yaratıktan insana kadar her şeyde görülen hikmetli, intizamlı, son aşama şaşkınlık verici güzel yaratılışlar bu tarz şeyleri yaratan, terbiye eden, yönetim eden yaratıcının varlığını, birliğini, sonsuz ilmini, iradesini, kudretini apaçık ortaya koymaktadır. Meselâ bu yaratılan her bir varlığın resminin bile kendi kendine olması, tesadüfe havale edilmesi mümkün olmadığına gore, bu kadar mükemmel eserlerin kendi kendine olamayacağı, tesadüfe, akılsız, şuursuz, ilimsiz, iradesiz tabiata ve sebeplere verilemeyeceği aşikârdır. Gündüzün varlığı güneşi ne kadar kati gösteriyorsa, kâinatta yaratılan ufak büyük, görünen görünmeyen tüm varlıklar da o katiyette yaratıcıları olan Yüce Allah’ı akıl gözüne göstermektedir.           

Merhaba ve {dua} ile…
KuraniKerimde.com

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions