Günahkar müminlerin cehennemde bir süre kaldıktan sonrasında çıkacaklarına dair ayet var mıdır?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Hud Suresi, Ayet 105 -108:

105. 0 gün ulaştığında Allah’ın izni olmadan asla kimse konuşamaz. Onlardan kimi bedbahttır, kimi mutlu.

106. Bedbaht olanlar ateştedirler, orada onlar her nefeste acıdan inleyip feryat ederler.

107. Rabbinin dilediği hariç onlar, gökler ve yer durdukça o ateşte ebedî kalacaklardır. Rabbin hakkaten istediğini yapar.

108. Mutlu olanlara ulaşınca, onlar da cennettedirler. Rabbinin dilediği hariç, gökler ve yer durdukça onlar da orada bir lütuf olarak ebedî kalacaklardır.

İlgili Ayetlerin Açıklaması:

Bu âyetler, 103. âyetin “O gün tüm insanların bir araya toplandığı gündür” mealindeki bölümünü açıklayıcı mahiyette olup mahşerde toplanacak olan insanların dünyadaki inanç ve amellerine gore oradaki durumlarının nasıl biteceğini, varıp kalacakları bölgeleri haber vererek o günün dehşetini tasvir etmektedir. Âyetlerin, putperest kavimlerin kıssalarının peşinden gelmiş olması dikkate alındığında 105. âyetin putların Allah katında kendileri için şefaatçi olacağına inanan kimselere hitap etmiş olduğu anlaşılırsa da âyette genel olarak şefaatçilere güvenip de günahtan sakınmayan kimselerin uyarıldığını söylemek daha uygun olur. Zira o yüce mahkemede Allah’ın izni olmadan ne peygamber, ne evliya, ne melek ne de başka bir güç şefaat edip söz söyleyebilir. (Tâhâ, 20/109; Nebe’ 78/38) İnsanlar, dünyadaki inanç ve amellerine gore âhirette bedbahtlar ve mutlular olmak suretiyle iki gruba ayrılacaklardır. 106. âyette dünyada inkarcılıkta ısrar eden bedbahtların âhirette cehennem ateşiyle cezalandırılacakları, 108. âyette ise mutluların şu demek oluyor ki müminlerin aden nimetleriyle ödüllendirilecekleri ifade edilmiştir.

107. âyette geçen ve “gökler ve yer durdukça” şeklinde çevirileri ifadeyi müfessirler iki şekilde yorumlamışlardır:

a) Bu cümle Arap dilinde mecazi anlamda sonsuzluğu ifade etmek için kullanılır. Buna gore âyet bedbahtların cehennemde ebedî olarak kalacaklarını göstermektedir.

b) “Âhiretteki gökler ve yer durdukça” anlama gelir. Âhiret sonsuz olduğuna gore bedbahtlar da cehennemde sonsuz olarak kalacaklardır. (Ahiretteki gökler ve yer için bk. İbrahim 14/48)

“Rabbinin dilediği hariç” istisnası ile ilgili olarak da müfessirler değişik yorumlarda bulunmuşlardır.

a) “Allah dilediği takdirde bu ebedîliği bir süre sonrasında sona erdirecek” anlama gelir. Bu durum cehennemin de sonlu olacağını hatıra getirmektedir.

b) Allah dilediği kimseleri orada ebedî kalmaktan kurtaracaktır. Bu da bazı müşrik ve inkarcıların cehennemde ebedî kalmaktan kurtulacağı ihtimalini hatıra getirmektedir. (krş. En’âm, 6/128) Şüphesiz ki Allah istediğini yapma gücüne haizdir; O’nun için hiçbir engel söz mevzusu değildir; sadece müşrik ve inkarcıları affetmeyeceğini, bunların ebedî olarak cehennemde kalacağını açıkça bildirmiştir. (Nisa, 4/14,116)

adsense

c) Başka bir yoruma gore ise bedbahtlar, günahkâr müminler ve inkarcılar olmak suretiyle ikiye ayrılır. Bu kural dışı müşrik ve inkarcıları değil günahkâr müminleri ifade eder. Bunlar belli bir süre cehennemde kaldıktan sonrasında yüce Allah bu tarz şeyleri oradan çıkartıp cennete yerleştirecek, inkarcı bedbahtlar ise ebedî olarak cehennemde kalacaklardır. Bu yorum daha tutarlı görünmektedir. Bundan dolayı müminlerin ebedî olarak cennette, inkarcıların ise ebedî olarak cehennemde kalacaklarını açıkça İfade eden âyetler vardır. (bk, Mâide 5/119; Cin 72/23; bu kural dışı ile ilgili öteki görüşler için bk. Şevkânî, II, 500)

Mutlu olanlara ulaşınca bunlar da sonsuz olarak cennette yaşayacaklardır, “Rabbinin dilediği hariç” istisnası bunlar hakkında da mevcuttur; sadece âyetin son cümlesi aden nimetlerinin kesintisiz bulunduğunu ve cennete girenlerin oradan çıkarılmayacağını göstermektedir. Bu takdirde istisnanın anlamı nedir?

İbn Âşûr’a gore bu kural dışı iki anlamda yorumlanabilir:

1. Tövbe etmeden âhirete giden müminler bir süre cehennemde kaldıktan sonrasında Allah merhameti gereği onları bir sebep ve hikmetle affeder ve cennete koyar. Bunlara “cennetteki cehennemlikler” denilir.

2. Bu istisnadan maksat Allah’ın lütuf ve rahmetinin bir tecellisi olan nimetlerin “ödenmesi ihtiyaç duyulan şeyler” şeklinde anlaşılmasını önlemektir.

Bazı müfessirlerse bu istisnayı, “Allah onlara başka bir mükâfat bahşetmeyi istemedikçe” şeklinde yorumlamışlardır. “Allah insanoğlunun önünde yeni bir sahne, daha yüksek bir evre açmadıkça (cennette sonsuz olarak kalacaklardır)” şeklinde yorumlayanlar da vardır. (Esed, 447; bk Diyanet Tefsiri, Kur’an Yolu, ilgili ayetlerin tefsiri)

İlave bilgiler için tıklayınız:

Cehennemden çıkış var mıdır?

Meryem Suresi 71. ayetteki “… içinizden oraya girmeyen kalmayacak…” ifadesi hakkında…

Kur’an-ı Kerim’in yeterliliği, Sünnet olmadan din olur mu, bir Müslüman Hz. Peygambere (asv) uymak zorunda mıdır?

Cehenneme giren Müslümanların, cezasını çektikten sonra cennete gireceği bir ayette açıkça belirtilmiş midir?

Merhaba ve yakarma ile…
Sorularla İslamiyet

Sorularlaislami… tarafınca Per, 08/10/2009 – 00:00 tarihinde gönderildi

adsense

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir