Halife Ebu Bekir, yakarak öldürme işlemini uygulamış mı?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Sual Detayı

Hz. Ebu Bekir böyle bir durum demiş yada yapmış mı, lütfen açıklar mısınız?
Dinden dönme vakaları artınca Halife Ebu Bekir’in yakarak öldürme işlemini uyguladığı rivayet edilir. “Daha da direnirlerse, demirle dağlayın, ateşte yakın!” (Taberi, Tarih, 1/1881-1885)

Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Halifenin Mürted olan kabilelere gönderilmiş olduğu mektuptan: 

“Ben komutanlarıma yönerge verdim. Mürted olanlardan tekrardan İslam’a dönenlere asla karışmayacaklardır. Bu düşüncelerini kabul edecek ve onlara destek olacaklardır. İslam’ı kabul etmemekte direnen kimseleri ateşle yakmaları ve her türlü öldürme şekliyle onları öldürmeleri, hanım ve çocuklarını da (öldürmeyip)tutsak/ganimet almaları emirini verdim…” (Tarihu’t-Taberi, 251)

Halifenin Komutanlarına yazdığı ve elçileri tarafınca orduların önünde onlara okunan talimattan: 

“… Komutanlar Allah yolunda cihad edecekler, İslam haricinde onlardan hiçbir şey kabul etmeyecekler.. Allah’ın izniyle galip geldikleri vakit tabanca ve ateşle her türlü öldürme şekliyle onları öldürecekler..” (Tarihu’t-Taberi, 252)

Sorudaki aslolan mevzu şudur: “İslam’da “ateşle yakma” cezası var mıdır?”

Bu mevzuyu şöyleki açıklamak mümkündür:

İslam’da temel ilke, ateşle yakma cezasının olmamasıdır. Bu konudaki delillerden şu hadisler zikredilebilir:

“Allah her şeyde ihsanı/güzel davranmayı emretmiştir. O halde (hayvanı boğazlarken yada ölüm cezasını hak eden insanı) öldürürken güzelce öldürün ve (hayvanı da) keserken güzelce kati/boğazlayın. Hayvanı kesecek olan kimse bıçağını keskinleştirsin ve kesilen hayvanı rahatlatsın.” (Müslim, es-Sayd ve’z-Zebaih, 57-1955-)

Bu hadiste, ölüm cezasının verilmesi durumunda bu cezayı en hafifçe, en kolay olan şekliyle verilmesi emredilmektedir.

Hamzete’l-Eslamî konu alıyor: Resulullah beni bir seriyyenin/müfrezenin başına komutan olarak belirleme etti ve: “Eğer falanca adamı görürseniz onu ateşle yakın.” buyurdu. Ben oradan ayrılırken beni yine çağırdı. Yanına vardığımda şöyleki buyurdu:

adsense

“Eğer falanca adamı görürseniz onu öldürün, sakın yakmayın. Bundan dolayı ateşin Rabbi sadece ateşle azap eder.” (Ebu Davud, Cihad, 122)

Ebu Hureyre dedi ki, “Resulullah bizi bir seriyye ile gönderdi ve Kureyş’ten adlarını saydığı iki şahıs için, “Falan ve falan kişilere rastlarsanız onları yakalayıp ateşte yakın.” dedi.

Sonrasında yola çıkacağımız vakit veda etmek için Resulullah’a geldik, bizlere şöyleki buyurdu:

“Ben size falan ve falanı ele geçirdiğinizde yakarak öldürmenizi söylemiştim. Oysa ateşle yalnız Allah cezalandırır. Siz onları yakalarsanız yakmadan öldürün.” (Buhârî, Cihâd, 107)

Görüldüğü suretiyle, bu sahih hadis rivayetlerinde, ateşle yakmanın caiz olmadığı açıkça ifade edilmiştir.

– Mürted yada ölümü hak eden başka birinin ateşle yakmanın caiz olmadığında İslam alimlerin büyük çoğunluğu ittifak halindedir.

Cenk esnasında ele geçirilen bir düşmanı ateşle yakarak öldürmek ise,  alimlerin ittifakıyla caiz değildir. Bu konudaki delilleri meallerini verdiğimiz ilgili sahih hadislerdir. Eğer düşmanın bulunmuş olduğu konumu itibariyle yakmaktan başka ele geçirme yada öldürme yolu kalmamışsa, bu takdirde ateşle yakılması -alimlerin büyük çoğunluğuna göre- caizdir. (bk. el-Mevsuatu’l-Fıkhıyyetu’l-Kuveytiye, 2/125)

Bu mevzuda Hz. Ebubekir ve Hz. Ali’nin ateşle cezalandırmayı uygun gördüklerine dair bilgilerin hiçbiri, yukarıda zikredilen hadis rivayetleri kadar sağlam değildir.

Sağlam olmaları halinde ise, “başka bir halde etkisiz hale getirilmelerinin mümkün olmadığı şartlarda söz mevzusu edildiğini” kabul etmekte fayda vardır. Taberi’de yer edinen “her türlü öldürme şekliyle onları öldürmeleri…” ifadesinden de bunu idrak etmek mümkündür.

Tüm hayatları süresince “bir milim kadar” dahi Hz. Peygamber (asm)’in izinden ayrılmayan Raşit Halifeler hakkında aksini düşünmek akla ziyandır.

Merhaba ve yakarış ile…
Sorularla İslamiyet

Kerem Akman tarafınca Ct, 16/11/2019 – 20:00 tarihinde gönderildi

adsense

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir