Hanımefendiler namaz kılarken niçin kamet getirmezler?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Bayanların tek başlarına yada kendi aralarında cemaatle namaz kılarken kamet getirmeleri Hanefîler’e bakılırsa mekruhtur.

Hanefilerin delili, Beyhaki’de geçen (c: 1, s. 408) ve Nebîmizden rivayet edilmiş olduğu belirtilen şu hadistir:

“Bayanlara ezan da ikamet de gerekmez.”

Bu hadis biri Esma binti Ebi Bekir radıyallahu anhâdan merfû olarak, diğeri ise Abdullah İbn Ömer radıyallahu anhtan mevkûf olarak rivayet edilmiştir. Esma hadisinin senedinde bulunan ravi el-Yargıcı b. Abdillah b. Sa’d’ın güvenilir biri olmadığı, hadislerinin terk edilmiş olduğu; Abdullah İbn Ömer hadisinin senedinde bulunan Abdullah b. el-Eyli’nin de zayıf bir ravi olduğu öne sürülen nedeni ile her iki rivayet de zayıf kabul edilmiştir. (Bkz: Kâsânî, Bedâiu’s-Sanâi’, Thk: Muhammed Muhammed Onarım, Muhammed Said Zeyni, Vecih Muhammed, c: 1, s. 478)

İmam Şafii ve Ahmed b. Hanbel’e bakılırsa bayanlar kamet getirirlerse bunun bir sakıncası olmaz, getirmezlerse bu da caizdir.

Aişe Validemizin ezan okuyup kamet getirmiş olduğu ve hanımefendilere imamlık yapmış olduğu rivayet edilmiştir. (İbn Kudâme, Muvaffakuddîn Ebî Muhammed Abdillâh b. Ahmed, İbn Kudâme el-Makdîsî, Şemsuddin Ebi’l-Ferec Abdirrahman b. Ebî Ömer Muhammed b. Ahmed: el-Muğnî ve’ş-Şerhu’l-Kebîr alâ Metni’l-Mukni’, Dâru’l-Fikr, Beyrut, 1984, c: 1, s. 467, 582. fasıl)

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir