Hz. Muhammed, Yahudilere faiz parası mı vermiş?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı
Sual Detayı

Aşağıda vereceğim bilgilerde Peygamber Efendimizin Yahudilere faiz parası mı verdiği şeklinde bir mana mı var, buna nazaran Peygamberimiz faiz mi vermiş?
“Andolsun ki Allah, ‘Allah fakirdir, biz zenginiz’ diyenlerin sözünü işitmiştir.”
Rivayet olunuyor ki Hz. Ebu Bekir (r.a.) bigün Yahudilerin dershanelerine gitmişti. Baktı ki bir ekip Yahudiler Fenhas’ın başına toplanmışlardı. Ve bu Fenhas, Yahudilerin âlim ve din adamlarından idi. Ebu Bekir: “Yazık ey Fenhas Allah’tan kork ve Müslüman ol, vallahi sen şüphesiz bilirsin ki Muhammed Allah’ın resulüdür, siz onu yanınızdaki Tevrat’ta yazılmış bulursunuz.” dedi.
Fenhas: “Vallahi ey Ebu Bekir bizim Allah’a ihtiyacımız yok, o bizlere muhtaç. Ve biz ona, onun bizlere yalvardığı kadar yalvarmıyoruz, herhalde biz ondan müstağni (tok gözlü), daha zenginiz. O varlıklı olsaydı, arkadaşınızın sandığı benzer biçimde bizlerden borç almaya tenezzül etmezdi. O bizi faizden yasaklıyor ve bizlere ribâ vaad ediyor. Varlıklı olsaydı bizlere ribâ vermezdi.” diye münasebetsizlikte bulunmuş oldu.
Bunun üstüne Ebu Bekir öfkelendi ve Fenhas’ın yüzüne şiddetli bir tokat vurdu ve dedi ki: “Nefsim yed (kudret)inde olan yüksek zata (Allah’a) kasem ederim ki, bizimle senin arandaki antak kalma olmasaydı boynunu vururdum ey Allah’ın düşmanı!”
Bunun üstüne Fenhas Resulullah’a gidip: “Ey Muhammed bak arkadaşın bana ne yapmış oldu?” diye şikâyet etti. Resulullah (asm) Hazreti Ebu Bekir’e: “Bu yaptığına sevkeden nedir?” diye sordu. O da: “Ey Allah’ın Resulü, büyük bir edepsizlikte bulunmuş oldu, öyleki sanıyor ki, Allah Teâlâ yoksul ve bunlar daha varlıklı imişler. Bunu söyleyince Allah için kızdım ve yüzüne bir tokat vurdum.” dedi. Fenhas: “ben bu tarz bir olay söylemedim.” diye inkar etti. İşte bunun üstüne Allah Teâlâ Hz. Ebu Bekir’i onaylama ederek bu ayeti indirdi. (Elmalılı, Al-i İmran 181. ayetin tefsiri)

Yanıt
Yanıt

Kıymetli kardeşimiz,

Bu rivayet tefsir kaynaklarında geçmektedir. (bk. Taberi, Tefsir; İbn Kesir, Tefsir; Suyuti, ed-dürrü’l-Mensur, Al-i İmran 181. ayetin tefsiri)

Bu ayetin nüzul sebebi olarak zikredilen öteki bazı rivayetler de şöyledir:

– “Kim Allah’a güzel borç verir.” (Bakara, 2/245) mealindeki ayet nazil olunca, Peygamberimiz (asm), Ebubekir’i -İslam’a girmeleri ve zekat, sadaka vermeleri ile ilgili tebliği yapmak üzere- Yahudilere gönderdi. Bunun üstüne Yahudilerden Finhas b. Azura şöyleki itiraz etti: “Demek biz varlıklı, Allah ise fakirdir.. Bunun için bizlerden karz-ı hasen (güzel ödünç para) istiyor. Bunun üstüne bu ayet indirildi. (bk. Semerkandi, Beydavi, ilgili ayetin tefsiri)

– Öteki bir rivayete nazaran, “Kim Allah’a güzel borç verir.” (Bakara, 2/245) mealindeki ayet nazil olunca, Yahudilerden bazıları, bunu alay mevzusu yaparak, “Demek ki biz zenginiz, Allah ise fakirdir; onun için bizlerden borç istiyor. dediler. (Semerkandi, Kurtubi, ilgili yer)

– Bu rivayetlerin bazısında yer edinen “O bizi faizden yasaklıyor ve bizlere ribâ vaad ediyor. Varlıklı olsaydı bizlere ribâ vermezdi.” ifadesi, Hz. Peygamber (asm) Efendimize değil, Allah’a yönelik açıklanmıştır.

İlgili ifadeyi çeviri ettiğimizde bu husus daha iyi anlaşılır:

Finhas dedi: Ya Ebabekir! Vallahi bizim Allah’a ihtiyacımız yoktur. Fakat Allah bizlere muhtaçtır. Biz ona yalvarmıyoruz, fakat o bizlere yalvarıyor. Eğer o (Allah) varlıklı olsaydı, -arkadaşınızın (Hz. Peygamberin) iddia etmiş olduğu gibi- bizlerden borç almazdı. Üstelik, sizi faiz almaktan sakındırıyor, fakat bizlere faiz veriyor. Eğer  bizlere ihtiyacı olmasaydı, bizlere faiz vermezdi.” (Taberi, İbn Kesir, Suyuti, ilgili ayetin tefsiri).

– Bu kıssayı, İbn İshak, Yaberi, İbnu’l-Münzir, İbn Ebi Hatim, İkrime kanalıyla İbn Abbas’tan rivayet etmişlerdir. (bk. Suyuti, a.g.y)

Kim Allah’a güzel bir borç vermek ister ki, Allah da onu kat kat arttırsın? Esasen daraltan da, genişleten de Allah’tır; siz de Ona döneceksiniz.” (Bakara, 2/245) mealindeki ayetin tam mealine bakılmış olduğu vakit bu husus daha iyi anlaşılır.

Merhaba ve yakarış ile…
Sorularla İslamiyet

yasin.bulut tarafınca Cu, 22/02/2019 – 20:05 tarihinde gönderildi

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir