Hz. Musa, Meryem validemizin ağabeyi, Hz. İsa’nın da dayısı mıdır?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Kur’an-ı Kerim’de anlatılan Musa Aleyhisselam ile Meryem Validemiz ve onun oğlu İsa Aleyhisselam içinde oldukça vakit vardır. Tarih açısından Meryem validemiz ile Hz. Musa ve Harun’un kardeş olmaları mümkün değildir. Bunu Yahudiler de Hristiyanlar da bu şekilde kabul ederler. Fakat aslolan ihtilaf edilen şey, Meryem sûresinin 28. ayetidir. O ayette Allah Teâlâ, Meryem validemize “Ey Harun’un kız kardeşi!” diye hitap edildiğini bildirmektedir.

“Bazısına bakılırsa bu ayette adı geçen Harun, Meryem’in gerçek kardeşidir. Ana babası şeklinde o da iffetli ve salih bir kimse idi. Bu yüzden işin iç yüzünü bilmeyenler, bu şekilde birinin kız kardeşi olan Meryem’e zina etmeyi asla yakıştıramadıklarını be­lirtmek istemişlerdir.

Peygamberimizden rivayet edilen bir hadiste de, İsrâiloğullarında önceki peygamberlerin ve iyi kimselerin isimlerini çocuklarına ad koyma geleneği olduğundan Meryem’in kardeşine de Harun adı verildiğine işaret edilmiştir. (Ahmed b. Hanbel, 4/252)

Buna yakın bir yorum da, Meryem’in peygamber olan Harun’un soyundan gelmiş olması münasebetiyle kendisine bu şekilde hitap edilmiş olduğu görüşüdür.” (Fahreddin Razi ve Muhammed Esed’den naklen: Hayreddin Karaman v.d., Kur’an Yolu Türkçe Meâl ve Tefsir, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2007, c: 3, s. 597)

Meryem Validemizin Harun isminde bir kardeşi olduğu iddiasını destekleyecek hiçbir zamanı belge yoktur. Öte taraftan Meryem’in anası çocuk sahibi olamayan bir hanımdır ve Meryem’in doğumu da sadece dualarına karşılık Allah’tan bir lütuf olarak gerçekleşmiştir. Tüm bunlara karşın Meryem’in bir adam kardeşi olduğu kabul edilse bile bunun Kur’an’da niçin açık bir halde zikredildiği kolay kolay izah edilemez. Dolayısıyla yukarıdaki bu ilk görüşün doğru olması pek mümkün değildir.

Meryem’in Hz. Harun soyundan geldiği şeklindeki ikinci görüşe gelecek olursak: Bu görüşü destekleyecek zamanı belgeler vardır ki bunların başlangıcında Hristiyan kaynakları gelmektedir. Yeni Ahit’teki bazı bölümlerden Meryem’in soyuna yönelik bazı ipuçları yakalayabiliyoruz:

“Yahudiye Kralı Hirodes zamanında Aviya bölüğünden Zekeriya isminde bir peygamber vardı. Harun soyundan gelen karısının adı ise Elizabet’ti.” (Luka, 1:5)

“Meryem meleğe:  ‘Bu Ne Gibi olur? Ben adama varmadım ki’  dedi. Melek ona şöyleki cevap verdi: Mukaddes Ruh senin üstüne gelecek, Yüceler Yücesi’nin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olana mukaddes, Tanrı Oğlu denecek. Bak, senin akrabalarından Elizabet de yaşlılığında bir oğula hamile kaldı. Kısır malum bu hanım şimdi altıncı ayındadır. Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur.” (Luka, 1:34-37).

Yukarıdaki iki pasajdan anlıyoruz ki Meryem ile Hz. Zekeriya’nın karısı Elizabet akrabadır ve Elizabet, Harun (a.s.)’ın soyundan gelmektedir. O halde Elizabet, Meryem’in ya teyzesi ya da halasıdır, kısaca Harun (a.s.) ile baba yada anne tarafınca akrabalığı vardır. Böylece her iki olasılığa bakılırsa de Kur’an’da geçen “Ey Harun’un kız kardeşi!” ifadesinin Meryem Validemizin Harun (a.s)’ın soyundan geldiğini belirttiği ortaya çıkmaktadır.

Bu mevzuyla ilgili bir araştırmada ortaya koyulan şu tespitler ilgi çekicidir:

“Bu ikisi içinde fark yapabilmek için ilgili metinde (Luka, 1:36) geçen Yunanca kelimeyi (akraba kelimesi) araştırmak, İncillerde bilhassa de Luka İncilinde geçmiş olduğu bölgeleri mercek altına almamız gerekmektedir. IGENT nüshasına bakılırsa burada geçen kelime “soncinasi” şeklinde okunan kelimedir. Dipnotta bu kelimenin bazı nüshalarda “soncinisi” şeklinde yazıldığı bilgisi yer alır. Greek Dictionary of The New Testament şeklinde Yunanca İngilizce Kitab-ı Mukaddes sözlüklerine baktığımızda kelimenin baba tarafınca organik üreme yöntemiyle oluşan asabiyet bağları anlamına geldiğini görüyoruz.” (Cemâleddin Şarkâvî, İsa Mesih Harun Soyundan mı Davud mu?, s. 28)

Bu bilgiler ışığında Hz. Zekeriya’nın karısının Meryem’in halası olduğu anlaşılıyor. Meryem de baba tarafınca Hz. Harun soyundan gelmektedir. Harun soyu cemiyet içinde kahinlik vazifesi şeklinde yüksek vazifelerden görevli ve dindarlıklarıyla ön planda olan bir kesimdir. Meryem’in nikâhsız olmasına rağmen elinde bir bebekle geldiğini gören Yahudi din adamları hem Harun’un soyundan geldiğini hem de ebeveyninin cemiyet içindeki saygınlığını kendisine hatırlatarak onu en ağır şekilde kınamaya çalışmışlardır.

KAYNAK: Vedat Yılmaz, “Mesih’in Soyu Ve Harun’un Kız Kardeşi Meryem”, Kitap ve Hikmet Dergisi, Yıl: 2014, Sayı: 6, s. 108.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir