İçkiye niçin kati olarak haramdır diyorsunuz?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Sorunuzu maddeler halinde cevaplandırmaya çalışalım:

1. Allah Teâlâ Kur’an-ı Kerim’de, büyük günahlardan saydığı zinayı yasaklarken hiçbir yerde “zina yapmayın” yada “zina haramdır” dememiş fakat; “zinaya yaklaşmayın!” buyurmuştur. Bu, “zina yapmayın” demekten daha ileri bir ifade tarzıdır.

İçki de öyledir. Allah Teâlâ’nın “ondan uzak durun!” demesi, tıpkı “zinaya yaklaşmayın!” yasağı gibidir. Yargı bakımından ikisi de aynıdır, haramdır. Esasen buna da gerek kalmayacak bir halde, Bakara sûresinin 219. ayetinde içki ve kumar için “ikisinde de büyük günah vardır” buyurularak bunların büyük günahlar kapsamında olduğu bildirilmiştir. İçkinin bir taraftan büyük günah olması, öteki taraftan haram olmaması mümkün değildir!

Ek olarak ayette “Onlardan uzak durun” emri bulunmuş olduğu için sarhoşluk veren içki, uyuşturucu benzer biçimde maddelerin üretimi, alımı, satımı, taşınması ve sunulması da caiz olmaz. Zira “uzak durmak”, sadece o şeyle araya mesafe koymakla mümkün olur. Bundan dolayı Nebîmizin sarhoş edici şeylerle ilgili olarak on kişiye nalet etmiş olduğu rivayet edilmiştir:

“Sıkana, sıktırana, içene, taşıyana, taşıtana, sunana, satana, parasını yiyene, satın alana ve satın aldırana.” (Tirmizî, Büyû, 59; Ebû Dâvûd, Eşribe, 2)

Görüldüğü benzer biçimde bu nalet, “uzak durma” yasağını ihlal edenlerle alakalıdır.

Ek olarak bildiğiniz benzer biçimde benzin istasyonlarında “ateşle yaklaşmayın” levhaları aslıdır. Bu cümle “ateşle yaklaşmayın fakat istasyonda ateş yakabilirsiniz” anlamına gelmez. Ateşle yaklaşmanın yasak olduğu yerde ateş yakmak, daha büyük bir yasak olur.

2. İçki ayetinde yer edinen “uzak durmak” ifadesi yalnız içki yada zina için değil, tüm büyük günahlar için de kullanılmıştır. Aşağıdaki ayetlerde Allah Teâlâ şu şekilde buyurmuştur:

“Eğer yasaklandığınız büyük günahlardan “kaçınırsanız” sizin öteki günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız.” (Nisâ, 4/31)

“Onlar (mü’minler), büyük günahlardan ve hayâsızlıktan “kaçınırlar”; kızdıkları vakit da kusurları bağışlarlar.” (Şûrâ, 42/37)

“Küçücük kusurları haricinde, büyük günahlardan ve edepsizliklerden “kaçınanlara” ulaşınca, bil ki Rabbin, affı bolca olandır. O, sizi daha topraktan yarattığı vakit ve siz annelerinizin karınlarında bulunduğunuz sırada (bile), sizi en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Zira O, kötülükten sakınanı daha iyi bilir.” (Necm, 53/32)

Şimdi bu ifadelere bakarak zina etmek, adam öldürmek, hırsızlık yapmak, namuslu hanıma zina iftirasında bulunmak vb. benzer biçimde büyük günahların da aslına bakarsak yasak olmadıkları sonucunu mu çıkartacaksınız?!

3. Allah Teâlâ sarhoşluk veren maddeleri yasaklarken onun şeytan işi bir pislik/rics bulunduğunu belirtmiştir. Kur’an’da dört ayette haram kılındığı belirtilen domuz etinin niçin haram kıldığı açıklanırken “şundan dolayı o ricstir/pisliktir” (En’âm, 6/145) buyurulmuştur. Demek ki bir şeyin “rics” olması, onun haram olmasını gerektirmektedir. Esasen rics kelimesinin eşanlamlısı olan “habis/kirli” kelimesi de bunu göstermektedir. Allah Teâlâ, Resûlullâh’tan bahsederken “o, habîs olan şeyleri haram kılar” (A’râf, 7/157) buyurmuştur. İçki de habis olduğuna gore ayetlerin delaleti ile onun da haram olduğu kati bir halde ortaya çıkmaktadır.

Görüldüğü benzer biçimde içki, ayetlerin açık beyanları ile BÜYÜK GÜNAHLARDANDIR. Bu mevzuda sünnette yer edinen açıklamalar Kur’an’da bulunanları başka bir üslupla ifade etmektedir. Sünnetin ayetlere ilave yapması yada ondan bir şey çıkarması söz mevzusu değildir.

Yahya Şenol

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir