NAMAZ HOCASI

 

 

 


İ M A N

İslâm inancına göre bir kimse ,

" Eşhedü enlâ ilâhe illAllâh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühü " şeklinde Kelime-i Şahadet getirip, bunu kalben tasdik ettiğinde, iman etmiş olur.

Not: Enlâ kelimesi tecvidli yani kuralına göre ve güzel olarak ellâ şeklinde okunabilir.

Anlamı:
"Ben şahitlik ederim ki Allâh-ü Te'âlâ'dan başka ilâh yoktur ve yine şahitlik ederim ki Hz. Muhammed (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) Allâh-ü Te'âlâ'nın kulu ve peygamberidir." demektir.

Bu, imanın ana unsuru olup, aşağıdaki maddelerin de kabulü ile iman tamamlanmış olur.

İmanın Şartları

1- Allâh-ü Te'âlâ'ya iman
2- Allâh-ü Te'âlâ'nın Meleklerine iman
3- Allâh-ü Te'âlâ'nın Kitaplarına iman
4- Allâh-ü Te'âlâ'nın Peygamberlerine iman
5- Ahiret gününe iman
6- Kadere, hayır ve şerrin (ister iyi, ister kötü olsun), her şeyin ve her olayın, Allâh-ü Te'âlâ'nın bilmesi, dilemesi ve yaratmasıyla meydana geldiğine iman etmek.