NAMAZ HOCASI

 

 

 

Gusül ( boy abdesti ) Nasıl Alınır ?

1. Önce Besmele çekerek gusüle niyet edilir.

2. Eller bileklere kadar yıkanır ve yapışıp kurumuş bir şey varsa onları temizlenir.

3. Sonra herhangi bir pislik olmasa bile avret yerleri ve uyuklar yıkanır.

4. Sag avuc ile agza üç kere su alınır. Oruçlu ise bogaza su kaçmamasına dikkat edilir.

5. Her defasında bogaza kadar agızın içi iyice çalkalanır.

6. Sonra, Sonra sag avucu ile burnuna üç kere su çekilir

7. Her defasında sol el ile sümkürülür ve burun temizlenir.

8. Bundan sonra Namaz Abdesti gibi bir abdest alınır..

9. Abdest aldıktan sonra, üç defa başa, üç defa sag omuza, üç defa sol omuzuna su dökerek yıkanır..

10. Suyu her dökülüşünde ellerin erebildigi yere kadar vücut iyice oguşturulur..

11. Göbek boşlugu, kulakların iç kıvrımları, küpe delikleri, diş araları, bıyık, saç ve sakal ile bunların diplerini ıslanmasına özellikle dikkat edilir.

12. Sayet yıkanılan yerde su toplanıyorsa, ayakları gusülden çıkarken yıkanır..