NAMAZ HOCASI

 

 


TEYEMMÜM

Kur'ân-ı Kerim'de, "Eğer hasta iseniz, yolculuktaysanız, tuvaletten gelmişseniz veya kadınlara yaklaşmışsanız, gusül ve abdest suyu bulamamışsanız, temiz bir toprağa yönelip onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin (teyemmüm edin) " buyurulmaktadır. (Nisâ, 4/43; Mâide, 5/6).

Teyemmüm belirli mazeretlerin bulunması halinde, abdest ve guslün yerine geçen bir yöntemdir.

1- Abdest veya gusle yetecek miktarda su bulunmaması,
2- Suyu kullanmanın sağlık açısından tehlikeli oluşu,
3- Suyu elde etme araç ve gerecinin bulunmaması,
4- Su ile arasında yırtıcı hayvan ya da düşman bulunması,
5- Vücudunun yarısından fazlasının yaralı olmasıbu tür mazeretlerdendir.

Abdest alacak kimse abdest uzuvlarının ve gusül edecek kimse vücudunun yarısından fazla bir bölümünün yaralı olması halinde , teyemmüm eder.

Eller, kollar ve yüzde açık yara var ise, mikrop kapmamak için toprak yerine, aynı cinsten bir tercih yapılması uygun olur.

Kişi, uzuvlarının yarısından azında yara olması halinde sağlam olan organlarını yıkar, yaralı olanları ise ıslak eliyle mesheder (Bu durumlarda teyemmüm yapılmaz).

* Abdest ile teyemmüm bir arada yapılmaz.
* Her namaz için, ayrı ayrı teyemmüm yapılır.

Teyemmümün Farzları

Niyet etmek ve temiz bir toprağa veya toprak cinsinden bir şeye eller vurularak yüzü ve kolları dirseklerle birlikte meshetmektir.

Teyemmüm Şu Şekilde Yapılır: Teyemmüm edecek kimse, ne için teyemmüm edeceğini söyleyerek (gusül ya da namaz abdesti) niyet eder.Parmakları açık olarak ellerini temiz bir toprağa (veya toprak cinsinden bir şeye) vurur, toprağa sürterek ellerini kaldırır, baş parmakları hafifçe birbirine vurarak ellerini silkeler. Ellerinin içiyle yüzünün tamamını bir kere mesheder.Sonra ikinci defa ellerini aynı şekilde vurur ve sol elinin parmak içleriyle sağ elinin parmak uçlarından dış tarafı dirseğe kadar mesh eder. Avuç içini çevirerek baş parmağı bir yere değdirmeden avuç içi ile kolun iç tarafını mesh eder ve baş parmağın içi ile diğer elin baş parmağının üstünü mesh eder.

Sonra aynı işlemi sol kolu için de yapar.

Teyemmüme başlarken Besmele çekmek, sıraya riâyet etmek, eller toprağa vurulduğunda elleri ileri geri hareket ettirmek, eller kaldırıldığında parmaktaki toz ve toprakları silkelemek, teyemmümün sünnet ve âdabındandır. Abdesti bozan şeyler, teyemmümü de bozar. Bunun dışında, abdest veya gusle yetecek suyun bulunması, hastalığın iyileşmesi, suyu kullanma imkânının elde edilmesi gibi teyemmüm etmeyi mübah kılan mazeretlerin ortadan kalkması da teyemmümü bozar.