NAMAZ HOCASI

 

 


Namazın Vacipleri

1- Namaza "Allâh-ü Ekber" sözü ile başlamak.

2- Namazda Fatiha Sûresi ve namaz sûresi okumak.

3- Fatiha ve namaz sûresini, farz namazların ilk iki rek'âtında okumak; vitir, sünnet ve nafile namazların her rek'atında okumak.

4- Fatiha sûresini, namaz sûresinden önce okumak.

5- Secdede, alın ile beraber burnu da yere koymak.

6- İki secdeyi birbiri ardınca yapmak.

7- Üç ve dört rek'âtlık namazların ikinci rek'atında Et-Tahiyyâtü duâsını okuyacak kadar oturmak ve Et-Tahiyyâtü okumak.

8- Birinci ve son oturuşta Et-Tahiyyâtü okumak.

9- Birinci oturuşta Et-Tahiyyâtü okuduktan sonra gecikmeden üçüncü rek'ata kalkmak (Birinci oturuşta gecikme, “Allâhümme salli alâ Muhammedin” cümlesi tamamlanacak kadar olursa, sehiv secdesi yapmak gerekir).

10- Vitir namazında ''gunut duâsı''nı okumak.

11- Bayram namazlarına mahsus olan fazla tekbirleri almak.

12- Cemaatle kılındığı zaman, sabah, akşam, yatsı, cuma ve bayram namazlarının birinci ve ikinci rek'atlarında, teravih namazı ile Ramazan'da teravihten sonra kılınan vitir namazının her rek'atında, imamın Fatiha ve namaz sûresini açıktan okuması. Öğle ve ikindi namazlarında bunları içinden okumak.

13- İmama uyulduğunda bu namazlarda, Fatiha ve namaz sûresini okumayarak susmak.

14- Ta'dili erkan: Fatiha ve namaz sûresi bitince (en az bir defa sübhanallah diyecek kadar) bir süre durduktan sonra rükû yapmak. Rükûda sırtın dümdüz olması (kadınlar biraz meyilli dururlar), rükûdan kalkınca tam doğrulmak ve iki secde arasında tam oturmak.

15- Namazın sonunda selam vermek.

16- Namazda yanılınca, sehiv secdesi yapmak.

17- Namazda ''Secde Ayeti'' okunursa, secde etmek.

Namazın Sünnetleri

Sünnetin hükmü: Namazda sünneti terk etmek namazı bozmaz, sehiv secdesi yapmayı da gerektirmez, ancak mekruh olur.

Namazın başlıca sünnetleri şunlardır:

1.Beş vakit namaz ile cuma namazı için ezan okumak ve kâmet getirmek erkekler için sünnettir (Kâmet, kadınlara sünnet değildir).

2.Namazın iftitah tekbirinde, vitir namazının gunut tekbirinde ve bayram namazlarının zevaid (fazladan) tekbirlerinde, elleri kulakların hizasına kaldırmak (Kadınlar, parmak uçları omuz hizasına gelecek şekilde ellerini kaldırırlar).

3.Eller kaldırıldığı sırada, parmakları ne bitişik ne de fazla açık tutmak, yani elleri kendi halinde normal açıklıkta bulundurmak, elleri ve parmak içlerini kıbleye karşı çevirmek.

4.İmama uyan kimsenin iftitah tekbirinin, imamı geçmemek şartıyla , imamın iftitah tekbirine yakın olması.

5.Sübhâneke duâsını okumak.

6.Kıyamda (erkekler için)iki ayağın arasını en az dört parmak kadar açık bulundurmak. Burada kadınlar ayaklarını bitiştirirler.

7.Kıyamda elleri bağlamak.(Erkekler; sağ elin avucu sol elin üzerinde ve sağ elin baş ve küçük parmakları sol elin bileğini kavramış olarak, ellerini göbek altında bağlarlar.)
(Kadınlar; sağ el, sol elin üzerinde olacak şekilde ellerini göğüs üstüne koyarlar. Erkekler gibi, sağ elin parmakları ile sol elin bileğini kavramazlar.)

8. Subhaneke Duâsından sonra '' Eûzü billâhi mine'ş-şeytani'rracîm. Bismillahi'r-Rahmâni'r-Rahîm " demek.

9.Herrek'atta, Fatiha sûresinden önce "Bismillahi'r-Rahmâni'r-Rahîm" demek.

10.Fatiha sûresinin sonunda, imamın ve ona uyanların "Amin" demesi.

11."Sübhâneke,Eûzü-Besmele ve Amin"i içinden okumak.

12.Sabah ve öğle namazlarında Fatiha sûresinden sonra uzun sûre, ikindi ve yatsı namazlarında orta sûre, akşam namazında daha kısa sûre okumak ( Yolcu olan veya vakti dar olan kimse dilediği ayet ve sûreyi okur ).

13.Rükûya varırken "Allâh-ü Ekber" demek.

14.Rükûda dizlerini ve ellerin parmaklarını açık olarak tutmak (Kadınlar parmaklarını açmaz ve dizlerini kavramazlar, sadece ellerini dizleri üzerine koyarlar).

15.Rükûda dizlerini ve dirseklerini kırmamak (Kadınlar rükûda dizlerini biraz bükük bulundururlar) .

16.Rükûda sırtını dümdüz yapmak (Kadınlar sırtını biraz meyilli bulundururlar).

17.Başını, sırtı ile aynı hizada bulundurmak ve gözlerle ayak parmak uçlarına bakmak.

18. Rükûda üç kere "Sübhâne Rabb'iye'l-azîm" demek.

19.Rükûdan kalkarken "Semi Allahü-limen hamideh'' demek.

20.Rükûdan doğrulunca " Rabbenâ leke'l-hamd" demek.

21.Secdeye varırken yere “Allâh-ü Ekber “ diyerek önce dizlerini, sonra ellerini,daha sonra alın ve burnunu koymak.

22.Secdeden kalkarken önce başını, sonra ellerini, daha sonra dizleri üzerine ellerini koyarak ayağakalkmak (Dizler dışında başka bir yere dayanmadan kalkmak).

23.Secdeye varırken "Allâh-ü Ekber" demek.

24.Secdeden kalkarken "Allâh-ü Ekber" demek.

25.Secdede yüzünü iki elleri arasına almak, eller yüzden geri ve uzakta olmayıp yüze yakın ve yüzün hizasında bulunmak, ellerin parmakları birbirine bitişik olarak , kıbleye karşı el ayası ile yere yapışık olmak.

26.Secdede üçer kere "Sübhane Rabbiye'l-alâ " demek.

27.Erkeklerin, secdede karnını uyluklarından, dirseklerini yanlarından ve kollarını yerden uzak tutması.(Kadınlar, secdede kollarını yanlarına, karnını uyluklarına yapıştırıp yere doğru alçalırlar).

28.İki secde arasında oturmak.

29.İki secde arasında, birinci oturuşta (Ka'de-i ula) ve son oturuşta (Ka'de-i ahîre) elleri uyluklarında, dizin hafif gerisine parmakları açarak koymak.

30.Otururken sol ayağını yere yayıp üstüne oturmak ve sağ ayağını dikerek parmakları kıbleye karşı getirmek (Kadınlar, ayaklarını sağ tarafa yatık olarak çıkarıp sol kalçaları üzerine otururlar, buna teverrûk denir).

31. “Et-Tahiyyâtü” yü içinden okumak.

32.Üç ve dört rekâtlı farzların üçüncü ve dördüncü rekâtlarında Fâtiha-i Şerîf okumak ( İlk iki rek'atta Fâtiha-i Şerîf ve zammı sûre okumak ise vaciptir).

33.Son oturuşta "Et-tahiyyâtü"den sonra "Allâhümme salli, Allâhümme bârik" ve bunlardan sonra” Rabbenâ duâlarını” okumak.

34.Selam verirken başını evvela sağa, sonra sola çevirmek.

35.Selamda "Es-Selâmü aleyküm ve Rahmetullah" demek.

36.İmam için : Her iki tarafa selam verirken, imamın, kendisine uyan cemaati ve Hafeze Melekleri'ni selamlamaya niyet etmesi.

37.Cemaatle namaz kılan kişinin, selamında cemaati, imamı ve melekleri niyet etmesi.

38.Tek başına namaz kılan kişinin, selamında melekleri niyet etmesi.

39.İmamın sol tarafa selam verirken sesini biraz alçaltması.

40.İmama uyan kişinin selamının, imamın selamına yakın olması.

41.İmama sonradan uyan kimsenin, yetişemediklerini kılmak için imamın ikinci selamını beklemesi.

42.Namazda secde mahalline bakmak, başını yukarıya kaldırmamak, sağa sola bakmamak.

Bir müslümanın namaz esnasında, yukarıda ayrı ayrı sayılan namazın farz, vâcip ve sünnetlerini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışması gerekir.

*** Namazda sünnetlerin terk edilmesi mekruhtur fakat sehiv secdesi gerektirmez.

*** Farzın tehirinde (geciktirilmesi) , vacibin tehiri ve terkinde sehiv secdesi gerekir.

*** Farzın terkinde ise namazın yeniden kılınması gerekir.