NAMAZ HOCASI

 

 


SEHİV SECDESİ (Yanılma secdesi)

Sehiv secdesi hangi hallerde ve ne zaman yapılır ?

a) Namazda farzlardan birinin, unutularak geciktirilmesi.

b) Vaciplerden birinin unutularak geciktirilmesi veya unutularak yapılmaması hallerinde. Misal olarak, vitir namazında gunut duâsı okunmadan rükûya gidilirse ve her namazda Fatiha veya namaz sûresi okumadan rükû yapılırsa. Namazdaki bu eksikliği gidermek için namazın sonunda sehiv secdesi yapmak vaciptir.

Sehiv secdesi nasıl yapılır?

1- Tek başına kılan için:

Namazın son oturuşunda ( kade-i ûlâ), Et-Tahiyyâtü duâsı okunur, sağa ve sola selam verilir. Yeniden iki defa secde yapılıp oturulur ve bu oturuşta Et-Tahiyyâtü, Allâhümme salli, Allâhümme bârik ve Rabbenâ duâları okunarak selam verilir. Böylece sehiv secdesi yapılmış olur.

2- Cemaat ile kılan imam için:

Namazın son oturuşunda Et-Tahiyyâtü okunarak, yalnız sağ tarafa selam verildikten sonra, yeniden iki defa secde yapılıp oturulur ve bu oturuşta Et-Tahiyyâtü , Allâhümme salli ve Allâhümme bârik ve Rabbenâ duâları okunarak selam verilir . Böylece sehiv secdesi yapılmış olur.

Not: Birden fazla sehiv secdesi gerektirecek durum söz konusu olduğunda, (hepsi aynı veya farklı rekâtlarda olsun) hepsi için sadece bir defa sehiv secdesi yapılması yeterlidir.

Namazın farz veya vacipleri unutultuğunda ne yapılır:

- Farzlardan birinin unutularak veya bilerek yapılmaması hâlinde namaz bozulacağı için sehiv secdesi ile tamamlanamaz, namazın yeniden kılınması gerekir.

- Vaciplerden birinin bilerek terkedilmesi durumunda sehiv secdesi yapılmaz, namazın yeniden kılınması gerekir.

TİLAVET SECDESİ

Kur'an-ı Kerim okuyan veya dinleyen bir kimse, secde âyetlerinden birini okursa veya duyarsa, secde etmesi gereklidir (Hanefi mezhebine göre vaciptir). '' Ya Rabbi niyet ettim Senin rızan için tilavet secdesi yapmaya'' denir, eller kaldırılmadan ve rükû yapılmadan Allâh-ü Ekber denilerek secdeye varılır. Üç defa “Sübhâne Rabb'iye´l-âlâ” denilir ve Allâh-ü Ekber tekbiri ile secdeden kalkılır. Secde bir defa yapılır. Secde bitince eller kaldırılır ve şu duâ okunur:

Rabbenâ inne nâ semî'nâ ve atağnâ ğufraneke Rabbenâ ve ileykel masîr.

Secde ayeti namazda okunursa, O secde ayeti okunduktan hemen sonra rükûya gidilirse tekrar secde yapmaya gerek yoktur. Eğer secde ayeti okunduktan sonra devam ayetler okunursa namaz bittikten sonra ayrıca ' tilavet secdesi 'yapılır.

Kur'an-ı Kerîm'de on dört yerde secde âyeti bulunmaktadır. Bu süre ve âyet numaraları şunlardır:

1. A'râf Sûresi: 206. âyet, 2. Ra'd Sûresi: 15. âyet, 3. Nahl Sûresi: 49. âyet, 4. İsrâ Sûresi: 107. âyet, 5. Meryem Sûresi: 58. âyet , 6. Hac Sûresi: 18. âyet , 7. Furkan Sûresi: 60. âyet , 8. Neml Sûresi: 25. âyet ,9. Secde Sûresi: 15. âyet ,10. Sâd Sûresi: 24. âyet , 11. Fussilet Sûresi: 37. âyet , 12. Necm Sûresi: 62. Âyet , 13. İnşikak Sûresi: 21. âyet ,14. Alak Sûresi: 19. Âyet