NAMAZ HOCASI

 

 


EZAN

Namaz, Mekke-i Mükerreme döneminde farz kılınmakla birlikte, ezan okuma, hicretten sonra uygulanmaya başlanmıştır. Peygamber Efendimiz'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) vahiyle, ayrıca sayıları yirmiye kadar ulaşan sahabeye rüyalarında bugünkü ezanın şekli öğretilmiştir. İlk ezan, Hz. Bilal-i Habeşi tarafından sabah namazında, yüksekçe bir evin damında okunarak uygulamaya konulmuştur.

Ezanın sözleri ve anlamı :

"Allâh-ü Ekber - Allah en büyüktür" (4 kere);
"Eşhedü en lâ ilâhe illAllah – Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur" (2 kere);
"Eşhedü enne Muhammeden resûlullah – Şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın elçisidir." (2 kere);
"Hayye ale's-salâh - Haydi namaza" (2 kere);
"Hayye ale'l-felâh - Haydi kurtuluşa" (2 kere);
"Allâh-ü Ekber - Allah en büyüktür" (2 kere);
"Lâ ilâhe illAllah - Allah'tan başka ilâh yoktur" (1 kere).

*** : Sabah namazlarında Hayye ale'l-felâh'tan sonra “Essalatü ĥayrun minen nevm (Namaz uykudan hayırlıdır) eklenir (2 Kere)

KÂMET

*İster cemaatle, isterse tek başına kılınsın, erkeklerin her farz namazdan önce kâmet getirmeleri sünnettir.

*Kazâ namazlarında da kâmet getirmek sünnettir.

*Kâmet ezana göre daha hızlı okunur.

*Ezan ile kâmetin arasının bir miktar ayrılması gerekir.

*Ezan ile kâmet arasında sünnet bulunmayan akşam namazında, ezan okunduktan sonra Fâtiha Sûresi'ni okuyacak kadar beklemek uygun olur.

*Camide cemaatle kılınan namazlarda, kadınların, delilerin ve abdestsiz kişilerin kâmet getirmesi mekruhtur.

*Bir camide, cemaatle vaktin namazı kılındıktan sonra, yeni bir cemaat oluştuğunda, aynı vakit namazının, cemaatle veya tek başına kılınması halinde, tekrar ezan ve kâmet okunmasına gerek yoktur.

Kâmet şu şekilde getirilir :

"Allâh-ü Ekber - Allah en büyüktür" (4 kere);
"Eşhedü en lâ ilâhe illAllah – Şahitlik ederim ki Allâh'tan başka ilah yoktur" (2 kere);
"Eşhedü enne Muhammeden resûlullah – Şahitlik ederim ki Muhammed Allâh'ın elçisidir." (2 kere);
"Hayye ale's-salâh - Haydi namaza" (2 kere);
"Hayye ale'l-felâh - Haydi kurtuluşa" (2 kere);
"Kad Kâmeti's Salâh – Namaz başladı” (2 kere)
"Allâh-ü Ekber- Allah en büyüktür" (2 kere);
"Lâ ilâhe illAllah - Allâh'tan başka İlâh yoktur" (1 kere).

Ezan ve Kâmet okunurken :

Ezan ve Kâmet okunurken dinleyenlerin aynısını içlerinden tekrar etmeleri, ancak dinleyenlerin “Hayye ale's-salâh” ve “Hayye ale'l-felâh” bölümleri okunurken “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâh” demeleri gerekir. Sabah namazı ezanında “es-salâtü hayrun minnen nevm” bölümü okunurken de dinleyenlerin “Sadâkte ve bererte “ demeleri gerekir.

Ezan okunurken dünya kelamı konuşmak doğru değildir.

Ezan Duâsı

Ezan dinlendikten sonra şu duânın okunması Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) tarafından tavsiye edilmiştir.

Okunuşu: ''Allâhümme rabbe hâ zihid-dâvetit-tâmme ves-salâtil-gâimeh âğti Muhammedenil-vesîlete vel fazîlete ved-dereceter-refîate veb'ashü megâmen Mahmûdenil-lezî ve'adtehü inneke lâ tuhlifül-mîâd.''

Anlamı: Allah'ım! Ey bu tam davetin ve kılınacak namazın Rabb'i, Muhammed'e (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. O'nu kendisine vaadettiğin Makam-ı Mahmud'a ulaştır.

Not: Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) ''Kim bu duâyı ezandan sonra okursa, benim şefaatim bu kişiye vacip olur'' buyurmuştur.