NAMAZ HOCASI

 

 


Kabir Ziyaretinden Evvel Kılınacak Namaz:

Kabir ziyaretini İslami usullere göre yerine getirmek isteyenler için, kabir ziyaret namazı ve okunabilecek duâlar ve kabir ziyaretinin âdâbı aşağıda verilmiştir:

Peygamber Efendimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) kabir ziyaretine niyet edildiğinde abdest alıp, iki rekât namaz kılmayı hadis-i şeriflerinde tavsiye etmiştir.

“ Kılacağım namazın sevabını ....... ya hibe etmek üzere, Allah rızası için 2 rekât namaz kılmaya niyet ettim” diyerek niyet edilir.

Namazın Kılınışı :

Birinci rekâtta Fatiha Sûresi'ni bir defa, Ayet-el Kürsi'yi bir defa, İhlas-ı şerif sûresi üç defa okunur.

İkinci rekâtta da aynı şekilde Fatiha, Ayet-el Kürsi ve üç defa İhlas-ı Şerif okunur. Oturuşta Tahiyyat Salli Barik ve Rabbena duâları okunur ve selam verilir.

Namazdan hasıl olan sevap ziyaret yapılacak kişiye ve kabirde bulunanların ruhlarına bağışlanmalıdır. Kabristana girerek ziyaret edilecek kabrin kıble tarafına durmak suretiyle kabirde bulunan kişiye selam verilmeli ve duâ edilmelidir . Duâ ve selam aşağıdadır.

Okunuşu:

Ve aleyküm selam ehleddiyâr minel müslümine vel müminin rahimehümullah elmüstagdimine minküm vel müsta'ĥırine minna ve entüm lena selefün ve nahnü leküm tebaun fe inna inşaallahü biküm lahiguûn nes elüllahe lena velekümül afiyeh.

Anlamı :

Müslümanlar ve müminlerden olan ey kabir ehli Allâh-ü Te'âlâ’ nın selamı sizin üzerinize olsun. Bizden evvel geçenlere, bizden sonraki gelenlere Allâh-ü Te'âlâ’ rahmet eylesin. Siz bizden evvel geçenlersiniz. İnşaAllah biz de yakında sizlere katılacağız. Allâhü Te'âlâ’dan bize ve size afiyet dileriz.

Bu duâdan sonra kabir ehline besmele ile bir Fatiha ve Yasin-i Şerif okunur. Yasin-i Şerifi okuma imkanı yoksa bir Fatiha, bir Kadir, bir Kafirun, bir Nasr (İzaca), üç İhlas, Felak ve Nas sûreleri okunmalıdır.

(Bu yedi sûre hasta ve kabir ziyatetinde okunabilir).

*** Bir hadisi şerifte Resûlullah Efendimiz: Bir kimse bir kabre uğrar tanıdığı bir kişinin kabrine varırda ona selam verirse o kişide onun selamını alarak cevap verir buyurmuştur.

*** Bir hadisi şerifte de bir kişi bir kabre uğrarda herbirini besmeleyle beraber 11 defa İhlas-ı Şerifi okursa o kabristandaki bulunan kişilerin adedince Cenab-ı Allah o kişiye sevap verir buyurmuştur.