NAMAZ HOCASI

 

 


Cenaze Namazı Duâsı

Cenaze Namazı Duâsının Okunuşu (Erkek İçin):

Allahümmağfir lihayyinâ ve meyyitinâ ve şahidinâ ve ğayibinâ ve sağîrinâ ve kebirinâ ve zekerina ve ünsanâ Allahümme men ahyeytehü minnâ fe ahyihî alel islami vemen teveffeytehü minna feteveffehü alel imani ve hussa hazel meyyit birrevhî verrahati verrahmeti vel mağfireti verrızvani Allahümme inkâne muhsinen fezid fi ihsanihi ve inkâne müsîen fetecavez anhü velaggıhî el emne vel büşra vel keramete vezzülfa Allahümmeceal gabrehü ravzaten min rizailcinan vela tecal gabrehü hufreten min huferin nirân. Rabbığfir li veli vali deyye velil mü'minine vel mü'minat veli cemî’il müslimine vel müslimat el ahya-i minhüm vel emvat. Bi rahmetike ya erhamerrahimin.

Kadınlar için altı çizgili alandan sonra aşağıdaki kısım okunacaktır.
hazihil meyyite birrevhî verrahati vel mağfireti verrızvani Allahümme inkânet muhsineten fezit fi ihsanihâ ve inkânet müsieten fetecavez anhâ velaggıhâ el emne vel büşra vel keramete vezzülfâ birahmetike ya erhamerrahimin.

Erkek çocuklar için altı çizgili alandan sonra aşağıdaki kısım okunacaktır.
Allahümecalhü lenâ feratan Allahümmecalhü lenâ ecren ve zuhran Allahümmecalhü lenâ şâfian ve müşeffian birahmetika ya erhamerrahimin.

Kız çocuklar için altı çizgili alandan sonra aşağıdaki kısım okunacaktır.
Allahümmecalhâ lenâ feratan Allahümmecalhâ lenâ ecran ve zuhran Allahümmecalhâ lenâ şâfiaten ve müşeffiaten birahmetike ya erhamerrahimin.

Cenaze Namazı Duâsının Anlamı :

Allah'ım bizim dirilerimizi ve ölülerimizi, yanımızda olanı, yanımızda olmayanı, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı mağfiret eyle. Allah'ım bizim hayatta olanlarımıza islam'ı yaşamayı nasib eyle, Bize iman üzere ölmeyi nasib eyle.

Bilhassa şu hazır olan cenazeye huzur, rahat, rahmet ve mağfiret ve rızanı nasib eyle. Allah'ım bu kişi iyi birisi ise iyiliğini ziyade eyle. Eğer günahkar ise günahını bağışla, ona emniyet, müjde, keramet ve kurtuluş nasib et. Allah'ım onun kabrini cennet bahçelerinden bir bahçe eyle, Cehennem çukurlarından bir çukur eyleme.
Rabbim Beni, Anne ve Babamı, mümin erkekleri, mümin kadınları, müslüman erkekleri, müslüman kadınları, yaşayan ve ölenlerini, hepimizi bağışla. Ey Merhametlilerin en Merhametlisi.

Eğer ölen çocuk ise bunu bize şefaatçi kıl. (çocuklara okunan duâya mahsus) Allahım! Sen onu bizim için önden gönderilmiş bir şefaatçi eyle ve bize ecir vesilesi ve ahiret hazırlayıcısı eyle.