NAMAZ HOCASI

 

 


Namaz tesbihatlarının anlamları:

"Allâh-ü Ekber" Anlamı: Allah en büyüktür.

"Sübhane Rabbiyel Azim" Anlamı: Ey büyük Rabb'im! Seni bütün noksan sıfatlardan uzak tutarım.

"Semi Allahü limen hamideh" Anlamı: Allah kendisine hamd edenleri işitti (kabul etti).

"Allahümme Rabbena leke'l-hamd" Anlamı: Ey Allahımız. Sen bizim Rabb'imizsin! Sana hamd olsun.

"Sübhane Rabbiye'l-alâ" Anlamı: Ey Yüce Rabb'im! Seni bütün noksan sıfatlardan uzak tutarım.

"Esselamü aleyküm ve rahmetullah" Anlamı: Allah'ın selamı üzerinize olsun.

"Allahümme ente's-selamü ve minke's-selam tebarek-te ya-zel celali vel ikram" Anlamı:
Allah'ım! Sen kurtuluş merciisin. Esenlik ve güvenlik sendedir. Ey azamet ve kerem sahibi
Allah'ım! Senin şanın çok yücedir.

"Alâ Resûlina Muhammedin salavât" Anlamı: Salat (duâ) Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in üzerine olsun.

"SübhanAllahi ve'l-hamdülillahi vela ilahe illAllahu vAllahu ekber vela havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim" Anlamı: Allah eksik sıfatlardan uzaktır. Hamd Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah'tan başkasında güç ve kudret yoktur.

"SübhanAllah" Anlamı: Allah noksan sıfatlardan uzaktır.

"Elhamdülillah" Anlamı: Hamd Allah'adır. El-Hamdülillah; Övgü, zikir, şükür, nimeti ikrar, minnet ve duâ cümlesidir. El-Hamdülillah diyen insan, yaratan, yaşatan, bütün nimetleri var eden Allah'ı anmış, övmüş, nimetlerini kabul etmiş, minnet duymuş, O'na duâ ve şükretmiş olur.

"Lailahe illAllahü vahdehüla şerikeleh lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey'in kadir" Anlamı: Eşsiz olan ve ortağı olmayan Allah'tan başka ilah yoktur. Hükümranlık Onundur, hamd O'nadır ve O her şeye gücü yetendir.

"Sübhane Rabbiye'l-aliyyi'l- âğle'l-vehhab" Anlamı: Çok bahşedenlerin en yücesi olan Rabb'im! Sen noksan sıfatlardan münezzehsin.

"Amin" Anlamı: (Duâmın kabul olacağına) Ben inanıyor, güveniyorum.