NAMAZ HOCASI

 

 


HER MÜSLÜMANIN BİLMESİ GEREKEN SORULAR VE CEVAPLARI:

1. Allah kaçtır? : Allâh-ü Te'âlâ birdir.

2. Rabbin kimdir, seni kim yarattı? : Rabbim, beni yaratan Allâh-ü Te'âlâ' dır.

3. Dinin nedir? : İslâm'dır.

4. Kitabın hangi kitaptır? : Kur'ân-ı Kerim'dir.

5. Kıblen neresidir? : Kıblem Kabe-i Muazzama'dır.

6. Kimin kulusun? : Allâh-ü Te'âlâ' nın kuluyum.

7. Kimin zürriyetindensin? : Hz. Adem aleyhisselamın zürriyetindenim.

8. Kimin milletindensin? : Hz. İbrahim aleyhisselamın milletindenim.

9. Kimin ümmetisin? : Hz. Muhammed aleyhisselamın ümmetiyim.

10. Müslüman mısın? : Elhamdülillah Müslümanım.

11. Müslüman kime denir ? : Allâh-ü Te'âlâ'yı bir kabul eden, Kur'ân-ı Kerimkitabı ve Hz. Muhammed Mustafa'yı (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) peygambe olarak kabul eden kişiye denir.

12. Ne zamandan beri müslümansın? : Cenab-ı Allah'ın ruhlarımızı yaratıruhlarımıza hitaben “Ben sizin Rabbınız değil miyim (Elestü birabbiküm) ?diye sorduğunda “Evet Rabbimizsin (Bela)” diyerek kabul ettiğimiz zamanda(Galû Bela'dan) beri müslümanım.

13. Allâh-ü Te'âlâ'nın varlığı ve birliğine akli delilin nedir? : Bu alemin varlığı valemdeki düzenin hiç bozulmadan devam etmesidir.

14. Allâh-ü Te'âlâ'nın zatı hakkında düşünce caiz midir? : Caiz değildir. İnsanıidraki zatını anlamaktan acizdir, ancak sıfatları hakkında düşünülür.

15. Peygamberimiz kaç tarihinde doğdu? : Miladi 20 Nisan 571 pazartegünü ( Rebiül Evvel ayı 12 - Fil yılı ) doğdu.

16. Peygamberimiz kaç tarihinde vefat etti ?: Miladi 8 Haziran 632 Pazartegünü (Rebiül Evvel ayı 12 - Hicri 11 yılı ) vefat etmiştir.

17. Peygamber efendimiz nerede doğdu ? : Mekke-i Mükkereme'de doğdu.

18. Peygamberimiz kabri nerededir? : Kabr-i Şerifi Medine-i Münevvere dRavza-i Mutahhara'dadır.

19. Peygamberimizin kaç adı vardır? : Güzel isimleri çoktur MuhammedMuhammed Mustafa, Ahmed, Mahmud, Hamid.

20. Peygamberimizin en çok anılan isimleri nedir? : Hz. Muhammed Mustafdır (Sallallahu Aleyhi vesellem).

21. Peygamber efendimizin babasının adı nedir? : Abdullah' tır.

22. Peygamber efendimizin dedesinin adı nedir? : Abdülmuttalip' tir.

23. Peygamber efendimizin annesinin adı nedi ? : Amine hatundur.

24. Peygamber efendimizin süt annesinin adı nedir?: Halime hatundur.

25. Peygamberimiz kaç yaşındayken kendisine fiilen peygamberlik geldi? : 40 yaşında geldi.

26. Fiilen kaç sene Peygamberlik yaptı?: 23 Sene Peygamberlik yaptı.

27. Peygamberimiz kaç yaşında vefat etti? : Hicri 63 yaşında vefat etti. (Miladi hesap : 61 Yaşında vefat etti. )

28. Peygamberimizin kaç kızı vardır ? : 1. Zeynep (r.a.) 2.Rukiye(r.a.) 3.Ümmü Gülsüm(r.a.) 4. Fatıma (r.a.) dır.

29. Peygamberimizin kaç oğlu doğdu? :1.Kasım (r.a.) 2. Abdullah(r.a.) 3.İbrahim (r.a.)

30. Peygamberimizin Mübarek hanımlarını (yani Ezvacı tahirat) sayınız : Hz.Haticetül Kübra(r.a.), Hz.Sevde(r.a.), Hz.Aişe (r.a.), Hz.Hafsa(r.a.), Hz.Zeynep binti Huzeyme (r.a.), Hz.Ümmü Seleme(r.a.), Hz. Zeynep binti Cahş(r.a.), Hz.Cuveyriye (r.a.), Hz.Ümmü Habibe(r.a.), Hz.Safiyye(r.a.), Hz.Meymune(r.a.), Hz.Mariye (radiyallahü anhünne) validelerimiz, bunlardan Hz.Hatice (r.a.) validemiz Peygamber efendimizin ilk zevcesidir. Efendimizden 15 yaş büyük olup 25 sene beraber hayat sürmüştür.

31. Peygamberimizin 53 yaşına kadar tek hanımla evli olup 53 yaşından sonraki evliliklerini izah edermisiniz? : Peygamberimiz kabilelerin islamiyete bağlanmalarının temini, kadınlara ait hükümleri kadınlar vasıtasıyla yaymak, bazılarını sefaletten kurtarmak bazılarının da iffet ve namuslarını korumak için onlarla evlenmiştir. Asıl hikmet ve gaye kadınlar vasıtasıyla islamı yaymaktır.

32. Peygamber efendimizin en son vefat eden hanımı kimdir? : Hz. Aişe(r.a.) annemizdir.

33. Gelmiş ve gelecek insanların en yücesi kimdir? : Peygamber efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Sallallahu Aleyhi vesellem dir.

34. Peygamber efendimizin kaç torunu vardır? : Hz.Hasan (r.a.) Hz.Hüseyin (r.a.) dır.

35. Hz.Hasan(r.a.) ve Hz.Hüseyin(r.a.) kimin çocuklarıdır? : Hz. Ali(r.a.) ve Hz. Fatıma (r.a.) ın çocuklarıdır.

36. Peygamber kime denir? : Allâh-ü Te'âlâ'ın emir ve yasaklarını insanlara tebliğ için vazifelendirdiği zatlara denir.

37. İlk insan ve ilk peygamber kimdir ?: Hz.Adem aleyhisselamdır.

38. Allâh-ü Te'âlâ tarafından gönderilen peygamberlerin sayısı kaçtır? Peygamberimizden yapılan bir rivayete göre 124.000 dir. Bir rivayete göre de 224.000 dir.

39. Kur'ân-ı Kerimde isimleri geçen peygamberleri sayınız : 1.Adem(a.s.) 2.İdris (a.s.) 3.Nuh (a.s.) 4.Hud (a.s.) 5.Salih (a.s.) 6.İbrahim (a.s.) 7.Lûd (a.s.)
8.İsmail (a.s.) 9.İshak (a.s.) 10.Yakup (a.s.) 11.Yusuf (a.s.) 12.Eyyup (a.s.) 13.Şuayb (a.s.) 14.Musa (a.s.) 15.Harun (a.s.) 16.Davud (a.s.) 17.Süleyman (a.s.) 18.Yunus (a.s.) 19.İlyas (a.s.) 20.Elyesa (a.s.) 21.Zülkifil (a.s.) 22.Zekeriya (a.s.) 23.Yahya (a.s.) 24. Uzeyir (a.s.) 25.Lokman (a.s.) 26.Zülgarneyn (a.s.) 27.İsa (a.s.) ve 28. Hz.Muhammed Mustafa (Sallallahu Alâ nebiyyina ve aleyhim ecmain hazretleridir). (Uzeyir, Lokman ve Zülgarneyn (a.s.) için bazı bilginler veli demişlerdtir.)

40. Melek nedir? : Allâh-ü Te'âlâ nın nurdan yarattğı, ve Allâh-ü Te'âlâ nın bütün emirlerini yerine getiren ve istedikleri şekle girebilen daima ibadet eden günahsız varlıklardır.

41. Meleklerin peygamberleri hangileridir?: Cebrail (a.s.) , Mikail (a.s.) , İsrafil (a.s.), Azrail (a.s.) dır.

42. Allâh-ü Te'âlâ' nın kitapları kaçtır?: 4 Büyük kitap, 100 suhuf vardır. Büyük kitaplar: 1. Tevrat: Musa (a.s.), 2. Zebur: Davud (a.s.) 3.İncil: İsa (a.s.) ve 4. Kur'ân-ı Kerim : Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimize inmiştir.

43. Suhuf (Sayfalar) kaç tanedir ? :100 suhuf (sayfa) vardır. 10 u Adem (a.s.), 50 si Şît (a.s.), 30 u idris (a.s.), 10 u da İbrahim (a.s.) a inmiştir.

44. Kaç çeşit mezhep vardır?: İtikadda ve Amelde olmak üzere iki çeşit mezhep vardır.

45. İtikadda Mezhep imamları kimlerdir? : İtikadda Mezhep imamları İmam Ebu Mansur Muhammed Maturidi ve İmam-ı Ebul Hasan El Eş'ari dir.

46. Amelde mezhep kaçtır ve nelerdir? : Amelde mezhep 4 dür: 1.Hanefi, 2.Şafi, 3.Maliki, 4.Hambeli mezhepleridir.

47. İtikadda mezhebin nedir? : Ehl-i sünnet vel cemaat mezhebidir.

48. Amelde mezhebin nedir? : Hanefi mezhebidir.

49. Bizim itikadda mezhebimizin imamı kimdir?: Ebu Mansur Muhammed Maturidi Hazretleridir.

50. İmam-ı Mansur Muhammed Maturidi nerelidir? Ne zaman vefat etmiştir? : Semerkandın Maturid köyündendir. Türk' tür. Hicri 333 yılında vefat etmiştir.