NAMAZ HOCASI

 

 


Mübarek Geceler :

Mevlid Gecesi : Peygamberimizin dünyaya geldiği, Rebiül evvel ayının 11. ve 12. günleri arasındaki gecesidir.

Regaib Gecesi :Peygamberimizin Annesi Amine Hatunun Efendimize hamile olduğu gecedir.

Miraç Gecesi : Peygamberimizin İlahi saltanatı seyretmek üzere Allâh-ü Te'âlâ'nın daveti ve gücü ile bir mucize olarak,
Mekke-i Mükerremeden Mescid-i Aksa'ya ve oradan da Allâh-ü Te'âlâ'nın huzuruna kabul edildiği gecedir.

Berat gecesi : Kur'ân-ı Kerim' in Levh-i Mahfuz'dan Dünya semasına indirildiği varlıkların bir senelik hayat ve rızıklarının tayin edildiği müslümanların af ve lütuflara nail olduğu gecedir.

Kadir gecesi : Kur'ân-ı Kerim' in ayet ayet, sûre sûre peygamberimize inmeye başladığı ve bin aydan daha hayırlı bir gecedir.

Bazı dini terimler:

Farz Nedir?: Dinen yapılması kesin olarak istenen şeydir. Farzın inkarı küfürdür.

Vâcib Nedir?: Dinen yapılması kuvvetli delillerle istenen hükümlerdir. Vacipin inkarı küfür değildir fakat fasıktır (günahkardır).

Sünnet Nedir?: Peygamber Efendimiz'in yaptığı ve müslümanlardan da yapılmasını istediği dinî görevlerdir.

Helal Nedir?: Yapılmaması konusunda hiçbir hüküm bulunmayan şeylerdir. Mübah Nedir? : Dînen yapılıp yapılmaması serbest bırakılan şeydir.

Müstehab (Mendup) Nedir?: Hz. Peygamber'in bazen yaptığı bazen de yapmadığı dini içerikli işlerdir. Yapılmasında sevap vardır.

Mekruh Nedir?: Yapılması dinen hoş görülmeyen ve hadise aykırı olan şeylerdir.

*Harama yakın olan (Tahrimen mekruh - vacibin terki) ve *Helale yakın olan (Tenzihen mekruh - sünnetin terki) olarak ayrılır.

Haram Nedir? : Dinen yapılması kesin olarak yasaklanan şeydir.

Sûre Nedir?: Kur'ân-ı Kerim'in, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümüdür. ( 114 sûre)

Ayet Nedir?: Kur'ân-ı Kerim'de durak işaretleri arasında bulunan ifadelerdir.

Hadis Nedir?: Bizzat söylediği sözlerdir , fiilen işlediği işlerin hepsi ve huzunda söylenen bir söz ya da yapılan işlere sükut ettiğidir yani kabullendiğidir.

32 farz :

İmanın şartı: Altı (6)
İslamın şartı: Beş (5)
Namazın farzı: Oniki (12)
Abdestin farzı: Dört (4)
Guslün farzı: Üç (3)
Teyemmümün farzı: İki (2)