NAMAZ HOCASI

 

 

 

ÖNSÖZ


Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve kulluk etsinler diye yarattım.
( Zariyat Sûresi - 56. Ayet )

Kitaptan sana vahyolunanı oku, namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak (olan namaz) elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor.
( Ankebût Sûresi - 45.Ayet )

Sabrederek ve namaz kılarak (Allah’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz, Allah’a derinden saygı duyanlardan
başkasına ağır gelir.

( Bakara Sûresi - 45.Ayet )

Hazırlayan
Mehmet Koputan ( Kerpeten Hoca )

Eûzü billâhi mine'ş-şeytani'r-racîm
Bismillahi'r-Rahmâni'r-Rahîm
Elhamdülillâhi Rabb'il Âlemîn
Vessalâtü vesselâmü alâ resûlina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn.

Bu kitap, namazın yaygınlaşmasına gönül veren insanlar tarafından , Allâh-ü Te'âlâ’nın rızasını kazanmaktan başka bir gaye gözetmeksizin, namaza yeni başlayan ya da başlayacak olan müslümanların, zorlanmadan namaz kılmayı öğrenmesi maksadıyla hazırlanmıştır. Abdest, teyemmüm, gusül, namaz sûreleri, namaz duâları, cemaatle ve yalnız başına namaz kılma, namazın farzları, vacipleri, sünnetleri, sehiv secdesi, namazı bozan haller ve namaz tesbihatı gibi konuları içeren cep kitapçığı olarak hazırlanmıştır.

Kitapta yer alan ve daha sonra ilave edilecek bilgiler, web sitemiz www.namazhocası.com adresinde de yayımlanacaktır. Bu kitabı söz konusu web sitemizden kolayca indirebilir ve yazıcıyla baskı yaptırarak kendi kitabınızı oluşturabilirsiniz. Matbaada yüksek adetlerde bastırıp Allâh-ü Te'âlâ'nın rızası için dağıtabilirsiniz.

Telif hakkı söz konusu değildir. Ancak muhtevasına dokunulmamalıdır.