İstiaze Nedir Anlam Ve Mahiyeti Nedir

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

 

İstiaze: Herhangi bir işe başlarken ve herhangi bir münasebetle “Euzü billahi mine’ş-Şeytani’r-racîm”, yani; “Kovulmuş (iyilikten uzaklaştırılarak, lânetlenmiş) olan şeytanın şerrinden Allah’a sığınırım.” cümlesini söylemek.[1] Euzü çekmek, “Euzü billahi mine’ş-Şeytani’r-racîm” demektir. İstiaze kelimesi, sığınma, bağlanma, güvenme ve korunma istemek anlamlarına gelir. Şeytandan ve her türlü şerlerden Allah’ın korumasına ve yardımına sığınmaya istiaze denir.

Euzü billahi mine’ş-Şeytani’r-racîm: “Kovulmuş, iyilikten uzaklaştırılarak lanetlenmiş şeytanın şerrinden, her türlü kötülüğünden Allah’a sığınırım.” anlamına gelir; “Şeytanın ahiret ve dünya işleriyle ilgili hususlarda bana zarar vermesinden veya yapmakla emrolunduğum şeylerden beni alıkoymasından Allah’a sığınır ve O’nun yardımıyla korunurum.” İstiaze, insanların kötülüklerden korunabilmeleri için bütün ilahi emir ve yasaklara uyarak, söz ve işleriyle Allah’a sığınma istemelerini ifade eder.

Kur’an okunduğunda O’ndan yeterince yararlanmak, öncelikle şeytan ve her çeşit şeytanî düşünceden Allah’a sığınmakla mümkündür. Bu yüzden Kur’an okumaya istiaze ile başlayarak, Kur’an’ı yanlış anlamaya, yanlış yorumlamaya, O’nun iniş gayesi dışında bir okumaya sevkedecek her türlü şeytanî düşünce, akım ve yaklaşımdan Allah’a sığınıyoruz. Allah’ın kelamını okuduğu veya bildiği halde ondan yararlanamayan şeytanî özelliklerden de Allah’a sığınıyoruz.

Bilindiği gibi, namaz kılmadan önce, vücut ve gönül Allah’ın huzuruna çıkmaya hazırlanmalı, bunun için de abdest alınmalıdır. Namaz için abdest ne ise, Kur’an okumak için de istiaze odur. Cafer b. Sadık, “Kur’an okunmak istendiğinde ve diğer ibadetlerden önce istiaze’nin emredilmesinin sebebi, dilini gıybet, yalan ve dedikodu gibi kötü işlerle kirleten insanın istiaze ile onu temizlemesi, böylece her türlü noksanlıklardan uzak olan Rabb’inin kelamını temiz bir lisanla okumasıdır.”  demiştir.[2]

Bir imtihan yeri olan bu dünya hayatında insanın en büyük düşmanı şeytandır. O, insanı aldatmak, doğru yoldan saptırmakla görevlidir. Bu görevini gerçekleştirmek için de gizli-açık bir çok yola başvurur. Bu nedenle inanan kişi, şeytanın oyunlarına karşı daima uyanık olmalı, aklını kullanarak peygamberlerin gösterdiği yoldan gitmelidir. Bunun yanısıra insana yaraşan daima Rabbına sığınması, koruyucusunun O olduğunu bilmesidir. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır:

“Kur’an oku(mak iste) diğin zaman kovulmuş şeytandan Allah’a sığın” (en-Nahl: 16/98)

Kur’an, Allah’ın insana gönderdiği talimatıdır. Şeytan, Kur’an okuyan kişiyi, Kur’an’ı anlamaktan ve onunla amel etmekten vazgeçirmek için var gücüyle uğraşır, kalbine vesvese sokarak Kur’an üzerinde düşünmekten onu alıkoymaya çalışır.

Şeytanın şerrinden Allah’a sığınmak, Kur’an tilavetine zemin hazırlatmak için bir mukaddimedir. Böylece okuyucu samimi bir kalb ve açık zihinle Kur’an’ı okumağa başlar.

Ayette hitabın Peygamber (s.a.s)’e yöneltilmiş olması ve “Kur’an okumak istediğin zaman” ifadesinin bulunması, şeytandan sığınmanın sadece Peygambere has olduğunu ve bunun sadece Kur’an okunacak zamanlarda olacağını ifade etmez. Hitap, Peygamber (s.a.s)’in şahsında bütün müslümanlaradır. Peygamber böyle bir sığınma ihtiyacını duyuyorsa, elbetteki diğer müslümanlar böyle bir şeye daha fazla muhtaçtırlar. Ayrıca ne sağından ve ne solundan bâtılın kendisine ulaşamadığı Kur’an okunduğunda böyle bir ihtiyaç söz konusu ise, diğer ameller için elbette buna çok daha ihtiyaç vardır.[3]

 

 

[1] M. Sait Şimşek, Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/211.

[2] Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 321-322. Ahmet Kalkan Kur’an Kavramları.

[3] Ebu’s-Suûd, İrşâdü’l-Akli’s-Selîm, Kahire ty., V. 139-140; M. Sait Şimşek, Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/211.

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir