İstiaze Nedir Anlam Ve Mahiyeti Nedir

istiaze nedir, çeşitleri nelerdir, istiaze anlamı ve mahiyeti nedir.


382
3 paylaşımlar, 382 points

 

İstiaze: Herhangi bir işe başlarken ve herhangi bir münasebetle “Euzü billahi mine’ş-Şeytani’r-racîm”, doğrusu; “Kovulmuş (iyilikten uzaklaştırılarak, lânetlenmiş) olan şeytanın şerrinden Tanrı’a sığınırım.” cümlesini söylemek.[1] Euzü çekmek, “Euzü billahi mine’ş-Şeytani’r-racîm” anlamına gelir. İstiaze kelimesi, sığınma, bağlanma, güvenme ve korunma istemek anlamlarına gelir. Şeytandan ve her türlü şerlerden Tanrı’ın korumasına ve yardımına sığınmaya istiaze denir.

Euzü billahi mine’ş-Şeytani’r-racîm: “Kovulmuş, iyilikten uzaklaştırılarak lanetlenmiş şeytanın şerrinden, her türlü kötülüğünden Tanrı’a sığınırım.” anlamına gelir; “Şeytanın ahiret ve dünya işleriyle ilgili hususlarda bana zarar vermesinden yada yapmakla emrolunduğum şeylerden beni alıkoymasından Tanrı’a sığınır ve O’nun yardımıyla korunurum.” İstiaze, insanların kötülüklerden korunabilmeleri için tüm tanrısal komut ve yasaklara uyarak, söz ve işleriyle Tanrı’a sığınma istemelerini ifade eder.

Kur’an okunduğunda O’ndan yeterince yararlanmak, ilk olarak şeytan ve her çeşit şeytanî düşünceden Tanrı’a sığınmakla mümkündür. Bu yüzden Kur’an okumaya istiaze ile başlayarak, Kur’an’ı yanlış anlamaya, yanlış yorumlamaya, O’nun iniş gayesi haricinde bir okumaya sevkedecek her türlü şeytanî fikir, akım ve yaklaşımdan Tanrı’a sığınıyoruz. Tanrı’ın kelamını okumuş olduğu yada bilmiş olduğu halde ondan yararlanamayan şeytanî özelliklerden de Tanrı’a sığınıyoruz.

Bilinmiş olduğu şeklinde, namaz kılmadan ilkin, vücut ve gönül Tanrı’ın huzuruna çıkmaya hazırlanmalı, bunun için de abdest alınmalıdır. Namaz için abdest ne ise, Kur’an okumak için de istiaze odur. Cafer b. Sadık, “Kur’an okunmak istendiğinde ve öteki ibadetlerden ilkin istiaze’nin emredilmesinin sebebi, dilini gıybet, yalan ve dedikodu şeklinde fena işlerle kirleten insanoğlunun istiaze ile onu temizlemesi, böylece her türlü noksanlıklardan uzak olan Rabb’inin kelamını temiz bir lisanla okumasıdır.”  demiştir.[2]

Bir sınav yeri olan bu dünya hayatında insanoğlunun en büyük düşmanı şeytandır. O, insanı aldatmak, doğru yoldan saptırmakla görevlidir. Bu görevini gerçekleştirmek için de gizli-açık bir oldukça yola başvurur. Bundan dolayı inanan şahıs, şeytanın oyunlarına karşı daima uyanık olmalı, aklını kullanarak peygamberlerin gösterdiği yoldan gitmelidir. Bunun yanısıra insana yaraşan daima Rabbına sığınması, koruyucusunun O bulunduğunu bilmesidir. Yüce Tanrı şu şekilde buyurmaktadır:

“Kur’an oku(mak iste) diğin vakit kovulmuş şeytandan Tanrı’a sığın” (en-Nahl: 16/98)

Kur’an, Tanrı’ın insana gönderilmiş olduğu talimatıdır. Şeytan, Kur’an okuyan kişiyi, Kur’an’ı anlamaktan ve onunla amel etmekten vazgeçirmek için var gücüyle uğraşır, kalbine vesvese sokarak Kur’an üstünde düşünmekten onu alıkoymaya çalışır.

Şeytanın şerrinden Tanrı’a sığınmak, Kur’an tilavetine zemin hazırlatmak için bir mukaddimedir. Böylece okuyucu samimi bir kalb ve açık zihinle Kur’an’ı okumağa adım atar.

Ayette hitabın Peygamber (s.a.s)’e yöneltilmiş olması ve “Kur’an okumak istediğin vakit” ifadesinin bulunması, şeytandan sığınmanın bir tek Peygambere özgü bulunduğunu ve bunun bir tek Kur’an okunacak zamanlarda olacağını ifade etmez. Hitap, Peygamber (s.a.s)’in şahsında tüm müslümanlaradır. Peygamber bu şekilde bir sığınma ihtiyacını duyuyorsa, elbetteki öteki müslümanlar bu şekilde bir şeye daha çok muhtaçtırlar. Ek olarak ne sağından ve ne solundan bâtılın kendisine ulaşamadığı Kur’an okunduğunda bu şekilde bir gerekseme söz mevzusu ise, öteki ameller için elbet buna oldukça daha gerekseme vardır.[3]

 

 

[1] M. Sait Şimşek, Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/211.

[2] Ahmet Kalkan, İslam Akaidi: 321-322. Ahmet Kalkan Kur’an Kavramları.

[3] Ebu’s-Suûd, İrşâdü’l-Akli’s-Selîm, Kahire ty., V. 139-140; M. Sait Şimşek, Şamil İslam Ansiklopedisi: 3/211.


Beğendin mi ? Arkadaşlarınla ​​paylaş!

382
3 paylaşımlar, 382 points

Sizin Reaksiyon nedir?

Ağlıyorum Ağlıyorum
0
Ağlıyorum
Sevimli Sevimli
0
Sevimli
Nayır Nolamaz Nayır Nolamaz
0
Nayır Nolamaz
Beğenmedim Beğenmedim
0
Beğenmedim
Komik Komik
0
Komik
Sevdim Sevdim
0
Sevdim
Hayran Kaldım Hayran Kaldım
0
Hayran Kaldım
Başarılı Başarılı
0
Başarılı
KuraniKerimde

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Ne OLuşturmak Istiyorsunuz
Standart Soru
Kişilik testi gibi sorular hazırlayabilirsiniz.
Resimli Soru
Bilgi testi. Sorularla bilgi ölçümü yapın.
Anket
Etkili ve görsel anketler hazırlayabilirsiniz.
Makale
Başka sitelerden verileri kolayca entegre ederek listeler hazırlayabilirsiniz
Liste
Etkileyici Yazılar Oluşturabilirsiniz
Oylama Listesi
Kullanıcılar oluşturduğunuz içerikleri puanlayarak en iyi içeriği öne çıkarabilirsiniz.
Caps
Caps Resminizi seçip yükleyin
Görüntü
Resim veya Hareketli Resim
Gif
Hareketli Resimlerle etkileyici listeler oluşturabilirsiniz.