Kur’an ve fıtrat ilişkisi mevzusunda informasyon verir misiniz?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

İnsan, doğumundan ölümüne kadar, Allah’ın âyetleri ile karşı karşıya yaşar.  Allah Teâlâ şu şekilde buyurur:

“Biz onlara ayetlerimizi, hem çevrelerinde hem de kendi içlerinde göstereceğiz, sonunda onun gerçek olduğu onlar açısından iyice anlaşılacaktır.” (Fussilet, 41/53)

Allah’ın ayetleri yalnız Kur’an’da olanlar değildir. Tüm varlıklarda; göklerde, yerde, hayvanlarda, bitkilerde, kendi içimizde hâsılı her yerde onun ayetleri vardır.  Allah Teâlâ şu şekilde buyurur:

“Sağlam bilgisi olanlar için yeryüzünde ayetler vardır;

Kendinizde de vardır; onları görmez misiniz?” (Zariyât, 51/20-21)

Her insan, bu ayetlere bakarak Allah’ın varlığı ve birliği mevzusunda tam bir kanaate ulaşır. Bu sebeple tüm dinlerde ve tüm toplumlarda Allah inancı vardır. Allah Teâlâ şu şekilde buyurur:

“Onlara sorsan ki:“Gökleri ve yeri ya­ratan, Güneş’e ve Ay’a boyun eğdiren kimdir?” Kesinlikle “Allah’tır” derler. Öyleyse nereden destek alıyor da halden hale giriyorlar?

Allah rızkı, kullarından isteyen ve lüzumlu güce haiz olan için yayar. Allah her şeyi bilir.

Onlara sorsan ki; “Gökten su indirip ölü toprağı dirilten kimdir?” Şüphesiz “Allah’tır” diyeceklerdir. De ki; Allah neylerse güzel eyler. Fakat onların bir çok bunu düşünmezler.” (Ankebut, 29/61-63)

“De ki: Gökten ve yerden size rızık veren kim? Ya da işitmeyi ve görmeyi elde eden kim? Kimdir o diriyi ölüden çıkaran, ölüyü de diriden çıkaran? Ya her işi çekip çeviren kim? “Allah’tır” di­yeceklerdir. De ki; öyleyse asla sa­kınmaz mısınız?

İşte sizin gerçek Rabbiniz Allah’tır. Hakkın ötesi sapıklık değildir de ya nedir? Ne Şekilde da döndürülüyorsunuz?” (Yunus, 10/31-32)

İnsana düşen, Allah’tan başka tanrı olmadığına inanmak ve ondan başkasına kul olmamaktır. Bunu yapmayan şirke düşer, şu demek oluyor ki Allah’ın yanında bir başka varlığı da tanrı edinmiş olur.

Şirk, ortak etmek anlama gelir. Allah’a şirk, ona ilişik özelliklerden birini yada bir kaçını başka bir varlıkta da görmektir. Bu varlık kimi vakit kişinin kendi arzuları olur fakat çoğunlukla Allah’a yakın sayılan büyükler ve ruhanilerdir. Din büyükleri ve ruhaniler, yarı insan yarı tanrı sayılarak Allah ile insan içinde arabuluculuk konumuna getirilirler. Onları din adamları temsil eder. Allah’ın ortağı ile ilişkide olmak, Allah ile ilişkide olmak sayılacağından din adamları bu yolla büyük bir din sömürüsü yaparlar. Her namazda okunan Fatiha suresinde “Allahım! Yalnız sana kul olur, yalnız senden yardım diliyoruz” ayeti yer alır. Bu ayetin gereğini meydana getiren Müslümanlar, şirkten ve sömürüden uzak bir dini yaşam sürerler. Allah Teâlâ şu şekilde buyurur: “Allah şirki bağışla­maz, onun haricinde kalanı dilediği kimse için bağışlar.” (Nisa 4/48)

İnsanların ve tüm varlıkların temel yapısını oluşturan yaratılış, değişiklik ve gelişim ilke ve kanunları vardır, ona fıtrat denir ((Fıtrat terimi, Avrupa bilim ve felsefe tarihinde varlık felsefesi olarak yer alır ve son üç yüz yılda ontoloji adı ile anılır.)). Göklerin, yerin, insanların, hayvanların, bitkilerin şu demek oluyor ki her şeyin yapısı ve işleyişi ona göredir. Bilimde, teknolojide ve insan ilişkilerindeki temel kanunlar da bunlardır. İslam dini tümüyle bu kanunlara uygundur. Bundan dolayı bu dinin sahibi, o kanunları yaratan Allah’tır. Allah Teâlâ şu şekilde buyurur:

“Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın fıtratına çevir. O, insanları ona nazaran yaratmış­tır. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din bu dindir. Fakat in­sanların bir çok bunu bilmez­ler.” (Rum 30/30)

İslam dinine uyan, fıtrata, şu demek oluyor ki tüm varlıkları oluşturan, geliştiren ve değiştiren kurallar bütününe uymuş, varlıklar âlemiyle tam bir uyum içine girmiş olur. Bu uyumu bozacak oluşumlar, kişiyi, toplumu ve çevreyi de bozar. Allah Teâlâ şu şekilde buyurur:

“Şunu görmen gerekmez mi: Göklerde ne var, yerde ne var ise; güneş, ay, yıldızlar, dağlar, ağaçlar ve hayvanlar ile insanların birçoğu Allah’a boyun eğmektedir. Birçok kimse de azabı hak etmiştir. Allah kimi aşağılık saymışsa ona kıymet verecek biri çıkmaz. Allah ne dilerse onu yapar.” (Hac 22/18)

Kur’an ve fıtrat mevzusunda sitelerimizde daha geniş bilgiler de bulunmaktadır. Aşağıdaki bağlantılarda bulunan yazılarımızdan mevzu hakkında geniş informasyon edinmeniz mümkündür:

www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/kuran-fitrat-iliskisi.html

www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/kurani-aciklamada-usul.html

www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/kuranda-irade-sey-ve-fitrat.html

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir