Kur’an’da bahsedilen As­hâbü’l-Hicr, hangi peygamberin halkıdır?

Lütfenlog in or register to like posts.
Yazı

Kur’ân-ı Kerîm’de belirtildiğine nazaran As­hâbü’l-Hicr dağlarda oydukları güvenli ev­lerde yaşayan, Allah’ın ayetlerinden yüz çevirip peygamberlerini yalanlayan bir ka­vimdi. Bir sabah vakti korkulu bir sesle gelen felâketle cezalandırılmışlar, yaptık­ları şeyler ve kazandıkları kendilerine fay­da vermemiştir (Hicr 15/80-84).

Ashâbü’l-Hicr’in Kur’an’da anlatılan özellikleri dikkate alınırsa bunların Semûd kavmi olduğu anlaşılır. Zira ilâhî ayetlerden yüz çevirme ve kendilerine gönderilen pey­gamberleri yalanlama, inanmayan kavim­lerin ortak özelliği olmakla beraber kor­kunç bir sesle cezalandırılma Kur’an’da Lût (Hicr 15/73; Sâd 38/13-14), Şuayb (Hûd 11/94; Sâd 38/13-14) ve Salih (Hud 11/67; Kamer 54/31) peygamberlerin kavimleriyle ilgili olarak zikredilmekte, ka­yaları oyup evler yapma işi ise yalnız Sa­lih’in kavmi Semûd’un özelliği olarak be­lirtilmektedir (Arâf 7/74; Şuarâ 26/ 141 -159).

Bu hususu dikkate alan müfessirler Hicr sûresinde kıssaları anlatılan Ashâbü’l-Hicr’in kendilerine Salih’in pey­gamber olarak göndermiş olduğu Semûd kav­mi bulunduğunu kabul etmişlerdir. (Ömer Faruk Harman, “Hicr”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 17, s: 454-455)

Reactions

0
0
0
0
0
0
Already reacted for this post.

Reactions

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir